اطلاعات نشریه

صاحب امتیاز: دانشگاه فردوسی مشهد
مدیر مسئول: دکتر ناصر شاه نوشی فروشانی
سردبیر: دکتر سید محمد علی رضوی
شاپا چاپی: ۱۷۳۵-۴۱۶۱
شاپا آنلاین: ۲۲۲۸-۵۴۱۵
ناشر: انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد
نوع نشریه: دو ماهنامه علمی- پژوهشی

دانلود فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

مقاله پژوهشی فارسی

مقاله پژوهشی فارسی

ارزیابی فعالیت ضدمیکروبی دو سویه لاکتوباسیلوس ایزوله شده از پنیر سنتی متال بر زمان ماندگاری دوغ

سعید افضلی; محمد رضا عدالتیان دوم; محمد باقر حبیبی نجفی; مصطفی مظاهری تهرانی

این نشریه به صورت دوماهنامه (شش شماره در سال) چاپ و منتشر می گردد از محققین محترم تقاضا می شود، مقاله طبق فرمت نشریه در قالب Word و PDF به همراه صفحه مشخصات نویسندگان و فایل تعهد نامه به صورت الکترونیکی از طریق سایت نشریه ارسال شود (لطفا دقت شود فایل مقاله بدون مشخصات و اسامی نویسندگان باشد). ارسال فرم تعهد نامه که در بخش نحوه نگارش قرار داده شده است ضروری می باشد و مقاله بدون تعهد نامه در هیات هیات تحریریه مطرح نخواهدشد. از نویسندگان محترم تقاضا می شود برای پیگیری مقالات خود تنها از طریق پست الکترونیک IFSTRJ@um.ac.ir مکاتبه نمایند.همچنین خواهشمند است در زمان ارسال مقاله جدید حتماً نوع مقاله خود را با توجه به محتوا، حجم و ساختار آن انتخاب فرمایید، لازم به ذکر است که این نشریه مقالات فارسی و لاتین را در دو بخش کوتاه و کامل پژوهشی مورد بررسی و داوری قرار می دهد. لطفا دقت فرمایید نویسنده مسئول (مکاتبه کننده) باید عضو هیات علمی، استاد راهنما و یا مجری طرح می باشد.

مدت زمان فرآیند داوری مقالات 2 الی 4 ماه می باشد و فرآیند پذیرش مقاله بصورت لینکی در قسمت "نحوه نگارش و ارسال مقاله / تعهدنامه" موجود است.

هدف این نشریه ارتقاء سطح علمی چاپ مقالات و ارائه آن در سطح بین المللی و همچنین کوتاه شدن فرآیند داوری و چاپ مقالات می باشد.

دستورالعمل نگارش Extended Abstract

ارائه دهندگان محترم مقالات (اساتید، دانش پژوهان، دانشجویان گرامی)

از این پس و بر اساس رویکرد جدید دانشگاه فردوسی مشهد و در راستای لزوم توجه به کیفیت مقالات دریافتی و همچنین اهتمام دست اندرکاران انتشار آن با هدف افزایش اعتبار و منزلت نشریات مختلف دانشگاه در نزد مجامع و مراجع علمی ملی و بین‌المللی و نظام‌های رتبه‌بندی و اعتبار سنجی رسمی، مقرر شده است که چکیده مبسوطی با فرمت ذیل تهیه و به همراه آخرین پیش نویس مقاله جهت بررسی و داوری ارسال گردد.

چکیده مبسوط انگلیسی باید به تفکیک دارای ساختار زیر باشد:

1.Title

2.Author

3. Affiliation

4. Key Word

5.Introduction

6.Materials and methods

7.Results & Discussion

این خلاصه باید حداقل 800 و حداکثر 1000 کلمه باشد.

موارد 2 و 3 در صفحه مشخصات فارسی مقاله و به صورت جداگانه در قسمت فایل های مکمل بارگذاری شود.