اطلاعات نشریه

صاحب امتیاز: دانشگاه فردوسی مشهد
مدیر مسئول: دکتر ناصر شاه نوشی فروشانی
سردبیر: دکتر سید محمد علی رضوی
شاپا چاپی: ۱۷۳۵-۴۱۶۱
شاپا آنلاین: ۲۲۲۸-۵۴۱۵
ناشر: انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد
نوع نشریه: دو ماهنامه علمی- پژوهشی

دریافت نسخه XML این شماره

مقاله پژوهشی فارسی

تعداد مشاهده : 137 صفحه 699-713 PDF
تعداد مشاهده : 252 صفحه 725-741 PDF
تعداد مشاهده : 136 صفحه 755-765 PDF
تعداد مشاهده : 80 صفحه 767-776 PDF
تعداد مشاهده : 94 صفحه 777-787 PDF
تعداد مشاهده : 80 صفحه 803-815 PDF
تعداد مشاهده : 226 صفحه 817-827 PDF

ارزیابی فعالیت ضدمیکروبی دو سویه لاکتوباسیلوس ایزوله شده از پنیر سنتی متال بر زمان ماندگاری دوغ

سعید افضلی; محمد رضا عدالتیان دوم; محمد باقر حبیبی نجفی; مصطفی مظاهری تهرانی
تعداد مشاهده : 75 صفحه 829-846 PDF
تعداد مشاهده : 80 صفحه 847-864 PDF
تعداد مشاهده : 136 صفحه 929-943 PDF

این نشریه به صورت دوماهنامه (شش شماره در سال) چاپ و منتشر می گردد از محققین محترم تقاضا می شود، مقاله طبق فرمت نشریه در قالب Word و PDF به همراه صفحه مشخصات نویسندگان و فایل تعهد نامه به صورت الکترونیکی از طریق سایت نشریه ارسال شود (لطفا دقت شود فایل مقاله بدون مشخصات و اسامی نویسندگان باشد). ارسال فرم تعهد نامه که در بخش نحوه نگارش قرار داده شده است ضروری می باشد و مقاله بدون تعهد نامه در هیات هیات تحریریه مطرح نخواهدشد. از نویسندگان محترم تقاضا می شود برای پیگیری مقالات خود تنها از طریق پست الکترونیک IFSTRJ@um.ac.ir مکاتبه نمایند.همچنین خواهشمند است در زمان ارسال مقاله جدید حتماً نوع مقاله خود را با توجه به محتوا، حجم و ساختار آن انتخاب فرمایید، لازم به ذکر است که این نشریه مقالات فارسی و لاتین را در دو بخش کوتاه و کامل پژوهشی مورد بررسی و داوری قرار می دهد. لطفا دقت فرمایید نویسنده مسئول (مکاتبه کننده) باید عضو هیات علمی، استاد راهنما و یا مجری طرح می باشد.

مدت زمان فرآیند داوری مقالات 2 الی 4 ماه می باشد و فرآیند پذیرش مقاله بصورت لینکی در قسمت "نحوه نگارش و ارسال مقاله / تعهدنامه" موجود است.

هدف این نشریه ارتقاء سطح علمی چاپ مقالات و ارائه آن در سطح بین المللی و همچنین کوتاه شدن فرآیند داوری و چاپ مقالات می باشد.

دستورالعمل نگارش Extended Abstract

ارائه دهندگان محترم مقالات (اساتید، دانش پژوهان، دانشجویان گرامی)

از این پس و بر اساس رویکرد جدید دانشگاه فردوسی مشهد و در راستای لزوم توجه به کیفیت مقالات دریافتی و همچنین اهتمام دست اندرکاران انتشار آن با هدف افزایش اعتبار و منزلت نشریات مختلف دانشگاه در نزد مجامع و مراجع علمی ملی و بین‌المللی و نظام‌های رتبه‌بندی و اعتبار سنجی رسمی، مقرر شده است که چکیده مبسوطی با فرمت ذیل تهیه و به همراه آخرین پیش نویس مقاله جهت بررسی و داوری ارسال گردد.

چکیده مبسوط انگلیسی باید به تفکیک دارای ساختار زیر باشد:

1.Title

2.Author

3. Affiliation

4. Key Word

5.Introduction

6.Materials and methods

7.Results & Discussion

این خلاصه باید حداقل 800 و حداکثر 1000 کلمه باشد.

موارد 2 و 3 در صفحه مشخصات فارسی مقاله و به صورت جداگانه در قسمت فایل های مکمل بارگذاری شود.