استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) فازی و تاپسیس (TOPSIS) در بهینه‌یابی فرمولاسیون مواد غذایی: مورد مطالعاتی نان
1. استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) فازی و تاپسیس (TOPSIS) در بهینه‌یابی فرمولاسیون مواد غذایی: مورد مطالعاتی نان

محمد نوشاد؛ عباس میرزایی؛ سحر اصغری پور

دوره 16، شماره 6 ، بهمن و اسفند 1399، ، صفحه 151-163

http://dx.doi.org/10.22067/ifstrj.v16i6.85794

چکیده
  در این پژوهش، اثر افزودن آرد کینوا اصلاح شده (QM) بر ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی نان باگت بدون گلوتن مورد ارزیابی قرار گرفت. همچنین برای انتخاب بهترین فرمولاسیون نان باگت بدون گلوتن از روش تحلیل سلسله مراتبی ...  بیشتر