بررسی اثر روش‌های مختلف نگهداری بر خصوصیات کمّی و کیفی سیب‌زمینی
1. بررسی اثر روش‌های مختلف نگهداری بر خصوصیات کمّی و کیفی سیب‌زمینی

جعفر نباتی؛ فرشاد ایزدی؛ رضا عباسی؛ فرشید حسنی

دوره 14، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1397، ، صفحه 195-206

http://dx.doi.org/10.22067/ifstrj.v1396i0.57671

چکیده
  سیب‌زمینی از محصولات زراعی محسوب می‌شود که قابلیت نگهداری طولانی‌مدت دارد. نوع بسته‌بندی در کیفیت و طول مدت این نگهداری تأثیر بسزایی دارد. این پژوهش به‌منظور بررسی اثر روش‌های ذخیره‌سازی سیب‌زمینی ...  بیشتر