سینتیک خشک‌کردن کف خامه شیر شتر به روش کف پوشی و بررسی تاثیر آن بر ساختار و رنگ محصول
1. سینتیک خشک‌کردن کف خامه شیر شتر به روش کف پوشی و بررسی تاثیر آن بر ساختار و رنگ محصول

مرتضی کاشانی نژاد؛ سید محمد علی رضوی؛ محمد رضا صلاحی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 دی 1399

http://dx.doi.org/10.22067/ifstrj.2021.40190.0

چکیده
  در این پژوهش، سینتیک خشک‌کردن، ساختار و رنگ کف خشک شده خامه شیر شتر به روش کف پوشی ارزیابی شد. فرآیند خشک کردن در 3 دمای 45، 60 و 75 درجه سانتی‌گراد و در 3 ضخامت 1، 3 و 5 میلی متر در یک خشک کن کابینتی غیر مداوم ...  بیشتر
پروتئولیز کازئینات سدیم با استفاده از عصاره ویتانیا کوآگولانس: یک مطالعه بهینه‌یابی
2. پروتئولیز کازئینات سدیم با استفاده از عصاره ویتانیا کوآگولانس: یک مطالعه بهینه‌یابی

سمیه نیک نیا؛ سید محمد علی رضوی؛ مهدی وریدی

دوره 14، شماره 6 ، بهمن و اسفند 1397، ، صفحه 101-111

http://dx.doi.org/10.22067/ifstrj.v0i0.70066

چکیده
  میوه ویتانیا کوآگولانس یک منبع پروتئاز گیاهی جدید برای استفاده در صنایع غذایی به‌عنوان جایگزین آنزیم‌های تجاری است. بنابراین مطالعه کاربردهای متفاوت این پروتئاز گیاهی در دسترس ضروری است. هدف این مطالعه ...  بیشتر
Influence of Ultrasound-Assisted Extraction on Bioavailibity of Bene Hull (Pistacia Atlantica Subsp. Mutica) Extract: Testing Optimal Conditions and Antioxidant Activity
3. Influence of Ultrasound-Assisted Extraction on Bioavailibity of Bene Hull (Pistacia Atlantica Subsp. Mutica) Extract: Testing Optimal Conditions and Antioxidant Activity

Makan Delfanian؛ مهدی جلالی؛ سید محمد علی رضوی؛ رضا اسماعیل زاده کناری

دوره 14، شماره 3 ، مرداد و شهریور 1397، ، صفحه 17-28

http://dx.doi.org/10.22067/ifstrj.v14i3.65394

چکیده
  The central composite rotatable design by response surface methodology was applied for optimization of ultrasonic extraction conditions of Bene hull (Pistacia atlantica subsp. Mutica) polyphenols. The sonication time, temperature and ethanol-water ratio were independent parameters studied for the extraction optimization. Total polyphenols and antioxidant potentials ...  بیشتر
Optimization of textural characteristics of analogue UF-Feta cheese made from dairy and non-dairy ingredients
4. Optimization of textural characteristics of analogue UF-Feta cheese made from dairy and non-dairy ingredients

Aliakbar Gholamhosseinpour؛ مصطفی مظاهری تهرانی؛ سید محمد علی رضوی

دوره 13، شماره 6 ، بهمن و اسفند 1396، ، صفحه 80-91

http://dx.doi.org/10.22067/ifstrj.v1396i0.59349

چکیده
  In this study, a mixture of milk protein concentrate, whey protein concentrate, skim milk powder, soymilk, margarine, butter and water was used for production of recombined UF-Feta cheese analogue. Variables were milk protein concentrate (8%, 9%, 10%), whey protein concentrate (0%, 1.5%, 3%), soymilk (5%, 10%, 15%) and margarine (0%, 5%, 10%). Textural properties ...  بیشتر
Study on the effects of sucrose and lactose on the rheological properties of Alyssum homolocarpum seed gum in dilute solutions
5. Study on the effects of sucrose and lactose on the rheological properties of Alyssum homolocarpum seed gum in dilute solutions

سید محمد علی رضوی؛ آرش کوچکی

دوره 13، شماره 6 ، بهمن و اسفند 1396، ، صفحه 144-155

http://dx.doi.org/10.22067/ifstrj.v1396i0.59095

چکیده
  Nowadays, demands for hydrocolloids which improve the rheological properties of foods as well as retain their properties under the influence of food additives have increased. In this study, dilute solution properties were employed to understand the molecular and conformational properties of Alyssum homolocarpum seed gum (AHSG), in presence of sucrose and lactose. ...  بیشتر
ارزیابی تاثیر زمان رسانیدن بر ویژگی های فیزیکوشیمیایی، رئولوژیکی و بافتی بستنی گیاهی بر پایه شیر سویا و شیر کنجد
6. ارزیابی تاثیر زمان رسانیدن بر ویژگی های فیزیکوشیمیایی، رئولوژیکی و بافتی بستنی گیاهی بر پایه شیر سویا و شیر کنجد

سجاد قادری؛ مصطفی مظاهری طهرانی؛ سید محمد علی رضوی

دوره 13، شماره 4 ، مهر و آبان 1396، ، صفحه 528-539

http://dx.doi.org/10.22067/ifstrj.v1395i0.55743

چکیده
  هدف مهم از انجام این پژوهش بررسی اثر زمان رسانیدن بر تغییرات فیزیکوشیمیایی، رئولوژیکی و بافتی بستنی بهینه شده گیاهی بر پایه شیر سویا و شیر کنجد در مقایسه با بستنی معمولی بود. بهینه‌سازی فرمولاسیون بستنی ...  بیشتر
Optimization of mucilage extraction conditions from Plantago major L. seed using response surface methodology
7. Optimization of mucilage extraction conditions from Plantago major L. seed using response surface methodology

سید محمد علی رضوی

دوره 13، شماره 3 ، مرداد و شهریور 1396، ، صفحه 1-13

http://dx.doi.org/10.22067/ifstrj.v12i6.52760

چکیده
  Identification of a new source of hydrocolloids is of interest due to their important effects on the textural attributes of food products. The objective of this study was to investigate the extraction conditions of Plantago major L. seed mucilage using a central composite rotatable design of response surface methodology. Temperature (25–85°C), pH (3–9) and ...  بیشتر
Fatty acid composition, rheological and thermal properties of butter from sheep’s and omega-3 cow’s milks
8. Fatty acid composition, rheological and thermal properties of butter from sheep’s and omega-3 cow’s milks

Morteza Kashaninejad؛ Seyed M.A Razavi؛ Mostafa Mazaheri Tehrani؛ Mahdi Kashaninejad

دوره 13، شماره 3 ، مرداد و شهریور 1396، ، صفحه 66-79

http://dx.doi.org/10.22067/ifstrj.v1395i0.46869

چکیده
  In this study, the compositional, rheological, thermal and textural properties of omega-3 cow's butter (OCB), conventional cow's butter (CCB) and sheep’s butter (SB) were evaluated. The fatty acid composition of SB showed a relatively high content of the short chain fatty acids (SCFA) compared with that of cow's butters and higher levels of CLA and omega 3 ...  بیشتر
بررسی ویژگی‌های ساختاری، ریخت‌شناسی، ساختمانی و حرارتی نشاسته سورگوم سفید
9. بررسی ویژگی‌های ساختاری، ریخت‌شناسی، ساختمانی و حرارتی نشاسته سورگوم سفید

احمد احتیاطی؛ فخری شهیدی؛ آرش کوچکی؛ سید محمد علی رضوی؛ مهسا مجذوبی

دوره 13، شماره 2 ، خرداد و تیر 1396، ، صفحه 393-404

http://dx.doi.org/10.22067/ifstrj.v1395i0.55234

چکیده
  در این پژوهش، نشاسته چهار لاین سورگوم سفید به روش خیساندن قلیایی استخراج گردید و ویژگی‌های شیمیایی و فیزیکی آن‌ها تعیین شد. درصد پایین پروتئین (  بیشتر
اثر صمغ‌های دانه ریحان و گزانتان بر ویژگی‌های فیزیکی و رئولوژیکی سس مایونز کم‌چرب
10. اثر صمغ‌های دانه ریحان و گزانتان بر ویژگی‌های فیزیکی و رئولوژیکی سس مایونز کم‌چرب

سیما شمسایی؛ سید محمد علی رضوی؛ بهاره عمادزاده؛ اسماعیل عطای صالحی

دوره 13، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1396، ، صفحه 65-78

http://dx.doi.org/10.22067/ifstrj.v1395i0.37356

چکیده
  در این تحقیق، اثر سطوح مختلف صمغ گزانتان و صمغ دانه ریحان به‌عنوان جایگزین‌های چربی در غلظت 45/0، 6/0 و 75/0 درصد بر خواص رئولوژیکی، پایداری امولسیون، پارامترهای رنگ و اندازه قطرات روغن سس مایونز کم‌چرب ...  بیشتر
Investigating the relationship between the perceived thickness of the chocolate pudding in sensory and instrumental analysis
11. Investigating the relationship between the perceived thickness of the chocolate pudding in sensory and instrumental analysis

Narges Samanian؛ سید محمد علی رضوی

دوره 12، شماره 6 ، بهمن و اسفند 1395، ، صفحه 730-741

http://dx.doi.org/10.22067/ifstrj.v12i6.50418

چکیده
  Sensory evaluation of food materials is an important factor to choose and even produce new formulations. Being time consuming, results in being difficult to interpret and the necessity to educate specialists make these methods kind of impractical. In this study, we have made an effort to introduce physical properties as a substitute for sensory evaluations in ...  بیشتر
تاثیر دما و میزان ماده جامد محلول بر خصوصیات فیزیکی– حرارتی عصاره مالت
12. تاثیر دما و میزان ماده جامد محلول بر خصوصیات فیزیکی– حرارتی عصاره مالت

فاطمه حیدری دلفارد؛ مسعود تقی زاده؛ سید محمد علی رضوی

دوره 12، شماره 5 ، آذر و دی 1395، ، صفحه 706-715

http://dx.doi.org/10.22067/ifstrj.v12i5.38767

چکیده
  تعیین خواص حرارتی- فیزیکی عصاره مالت جهت تخمین سرعت انتقال حرارت، تولید، حمل ونقل و نگهداری همچنین ارزیابی و مدل سازی فرایند هایی از قبیل خشک کردن و تغلیظ ضروری است. در این پژوهش خواص حرارتی– فیزیکی عصاره ...  بیشتر
The effect of some processing parameters on mechanical and image texture properties of fried carrot
13. The effect of some processing parameters on mechanical and image texture properties of fried carrot

Milad Fathi؛ Seyed. M. A Razavi

دوره 12، شماره 3 ، مرداد و شهریور 1395، ، صفحه 340-349

http://dx.doi.org/10.22067/ifstrj.v12i3.38117

چکیده
  In this study, potential application of image texture analysis as a non-destructive method for automation and prediction of mechanical properties of carrot chips was investigated. Samples were fried at different processing conditions and moisture content, colour parameters (i.e. L*, a*, b* and E) and mechanical properties (i.e. hardness and apparent modulus) ...  بیشتر
بهینه‌سازی ویژگی‌های بافتی فرآورده‌های خمیری حاوی آرد کامل سویا با استفاده از روش سطح پاسخ
14. بهینه‌سازی ویژگی‌های بافتی فرآورده‌های خمیری حاوی آرد کامل سویا با استفاده از روش سطح پاسخ

بهزاد ناصحی؛ سید محمدعلی رضوی؛ سید علی مرتضوی؛ مصطفی مظاهری

دوره 11، شماره 6 ، بهمن و اسفند 1394، ، صفحه 719-728

http://dx.doi.org/10.22067/ifstrj.v1394i6.28307

چکیده
  تاثیر افزودن آرد کامل سویا در دامنه 0 تا 27 درصد و آب از 31 تا 35 درصد در فرمول و همچنین شرایط مختلف اکستروژن بر روی ویژگی های بافتی اسپاگتی به منظور تولید فرآورده سلامتی بخش، مورد بررسی قرار گرفت. فرآیند در ...  بیشتر
تأثیر صمغ های گوار و دانه ریحان بر ویژگی های فیزیکی بستنی نیم چرب و کم چرب
15. تأثیر صمغ های گوار و دانه ریحان بر ویژگی های فیزیکی بستنی نیم چرب و کم چرب

سید محمد علی رضوی؛ مصطفی مظاهری تهرانی؛ بهاره عماده زاده

دوره 11، شماره 5 ، آذر و دی 1394، ، صفحه 696-706

http://dx.doi.org/10.22067/ifstrj.v0i0.38075

چکیده
  امروزه، ارتباط مصرف زیاد چربی با بیماری های مختلف شناخته شده است. بنابراین، افراد جامعه مصرف فراورده های غذایی کم چرب را به انواع با چربی کامل ترجیح می دهند. هدف این تحقیق بررسی اثر صمغ های گوار، دانه ...  بیشتر
ارزیابی اثر صمغ دانه ریحان بر میزان جذب روغن و خواص فیزیکی خلال‌های سیب‌زمینی طی سرخ‌کردن عمیق
16. ارزیابی اثر صمغ دانه ریحان بر میزان جذب روغن و خواص فیزیکی خلال‌های سیب‌زمینی طی سرخ‌کردن عمیق

رضا فرهوش؛ سید محمد علی رضوی

دوره 11، شماره 4 ، مهر و آبان 1394، ، صفحه 309-318

http://dx.doi.org/10.22067/ifstrj.v1394i11.38747

چکیده
  در پژوهش حاضر، اثر پوشش‌دهی با هیدروکلوئید دانة ریحان (غلظتهای 5/0 و 1 درصد، وزنی/ وزنی) و مقایسه آن با هیدروکلوئیدهای رایج نظیر گزانتان و متیل‌سلولز (غلظتهای 5/0 و 1 درصد، وزنی/ وزنی) بر میزان جذب روغن، خروج ...  بیشتر
مقایسه ویژگی های فیزیکو شیمیایی و رفتار رئولوژیکی عسل های طبیعی با عسل های شکری و تقلبی
17. مقایسه ویژگی های فیزیکو شیمیایی و رفتار رئولوژیکی عسل های طبیعی با عسل های شکری و تقلبی

مهدی کاشانی نژاد؛ علیرضا صادقی ماهونک؛ سید محمد علی رضوی

دوره 11، شماره 4 ، مهر و آبان 1394، ، صفحه 392-407

http://dx.doi.org/10.22067/ifstrj.v1394i11.28083

چکیده
  در این تحقیق خصوصیات فیزیکوشیمیایی و رفتار رئولوژیکی چهار نمونه از عسل های طبیعی استان گلستان با منشأ گل های مختلف شامل دو نمونه عسل تک گل (آفتابگردان و عشقه) و دو نمونه عسل چند گل (جنگل و کوهستان) با یک ...  بیشتر
مطالعه خواص ویسکوالاستیک و حرارتی صمغ دانه قدومه شیرازی (Alyssum homolocarpum)
18. مطالعه خواص ویسکوالاستیک و حرارتی صمغ دانه قدومه شیرازی (Alyssum homolocarpum)

محمدعلی حصاری نژاد؛ سیدمحمدعلی رضوی؛ آرش کوچکی

دوره 11، شماره 2 ، خرداد و تیر 1394، ، صفحه 116-128

http://dx.doi.org/10.22067/ifstrj.v1394i2.38724

چکیده
  در این پژوهش، خواص رئولوژیکی دینامیک، ساختاری و حرارتی صمغ دانه قدومه شیرازی به عنوان تابعی از دما (C°85 و 5) و غلظت (5/1، 2، 5/2 و 3 %w/v) مورد بررسی قرار گرفت. اثر سرعت های حرارت دهی بر رئولوژی صمغ دانه قدومه شیرازی ...  بیشتر
بررسی و بهینه‌سازی ویژگی‌های شیمیایی و حسی فرمولاسیون‌های مختلف پنیر فتای فراپالایش آنالوگ باز‌ساخته به روش سطح پاسخ
19. بررسی و بهینه‌سازی ویژگی‌های شیمیایی و حسی فرمولاسیون‌های مختلف پنیر فتای فراپالایش آنالوگ باز‌ساخته به روش سطح پاسخ

علی غلامحسین‌پور؛ مصطفی مظاهری تهرانی؛ سید محمد علی رضوی؛ حسن رشیدی

دوره 10، شماره 2 ، تابستان 1393

http://dx.doi.org/10.22067/ifstrj.v10i2.37815

چکیده
  در این پژوهش از مخلوط MPC، WPC، SMP، شیر سویا، مارگارین، کره و آب برای تولید پنیر فتای فراپالایش استفاده شد. متغیرها عبارت بودند از MPC در سه سطح 8، 9 و 10 درصد، WPC در سه سطح صفر، 5/1 و 3 درصد، شیر سویا در سه سطح 5، 10 ...  بیشتر
بررسی عملکرد نانوفیلتراسیون در حذف یونهای آب پرس تفاله چغندر قند
20. بررسی عملکرد نانوفیلتراسیون در حذف یونهای آب پرس تفاله چغندر قند

مصطفی شهیدی نوقابی؛ سید محمد علی رضوی؛ سید محمود موسوی؛ محمد الهی

دوره 9، شماره 2 ، تابستان 1392

http://dx.doi.org/10.22067/ifstrj.v9i2.25671

چکیده
  از مهمترین پتانسیل های غشاهای نانوفیلتراسیون حذف یون ها از آب ها و پساب ها با اهداف مختلف است. از جمله این اهداف می توان به سختی زدائی از آب آشامیدنی، حذف یون های فلزات سنگین و تصفیه فاضلاب ها برای استفاده ...  بیشتر
تاثیر کاهش درصد چربی و مقدار کلرید کلسیم بر ویژگی های حسی و بافتی پنیر فتای فراپالایش حاصل از پودر ناتراوه اولترافیلتراسیون شیر
21. تاثیر کاهش درصد چربی و مقدار کلرید کلسیم بر ویژگی های حسی و بافتی پنیر فتای فراپالایش حاصل از پودر ناتراوه اولترافیلتراسیون شیر

حسن رشیدی؛ مصطفی مظاهری تهرانی؛ سید محمد علی رضوی؛ محسن قدس روحانی

دوره 7، شماره 3 ، پاییز 1390

http://dx.doi.org/10.22067/ifstrj.v7i3.10128

چکیده
  مدارک علمی فراوانی مبنی بر تاثیر مصرف چربی های اشباع در افزایش ریسک ابتلاء به بیماریهای قلبی و سرطان وجود دارد. بر همین اساس، کاهش چربی پنیر فتای فراپالایش (دارای حدود 45 درصد چربی در ماده خشک) نیز مطلوب ...  بیشتر
بررسی تاثیر استفاده از پکتین، صمغ دانه‌های مرو و ریحان بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی و حسی ماست چکیده بدون چربی
22. بررسی تاثیر استفاده از پکتین، صمغ دانه‌های مرو و ریحان بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی و حسی ماست چکیده بدون چربی

سید محمد علی رضوی؛ سیدمحمدعلی رضوی سیدمحمدعلی رضوی؛ خلیل بهزاد خلیل بهزاد؛ مصطفی مظاهری تهرانی مصطفی مظاهری تهرانی

دوره 6، شماره 1 ، بهار 1389

http://dx.doi.org/10.22067/ifstrj.v6i1.4026

چکیده
  هدف این تحقیق بررسی تاثیر دو هیدروکلوئید بومی ایران (صمغ دانه‌های ریحان و مرو) و یک هیدروکلوئید تجاری (پکتین) بر خصوصیات ماست چکیده ی بدون چربی بود. برای این منظور اثرات این صمغ‌ها در مقادیر 05/0 ،1/0 ،15/0 ...  بیشتر
بررسی برخی خصوصیات مهندسی دانه بارهنگ
23. بررسی برخی خصوصیات مهندسی دانه بارهنگ

سید محمد علی رضوی؛ یونس زاهدی یونس زاهدی؛ هادی مهدویان مهر هادی مهدویان مهر

دوره 5، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1388

http://dx.doi.org/10.22067/ifstrj.v5i2.3738

چکیده
  دانه بارهنگ دارای خواص داروئی و تغذیه ای متعددی می باشد، لذا دانستن خواص مهندسی آن در طراحی تجهیزات پس از برداشت ضروری است. در این تحقیق خواص مهندسی دانه بارهنگ، به دلیل تولید موسیلاژ توسط دانه، فقط در ...  بیشتر
تاثیر متغیرهای عملیاتی بر شاخص های کارایی فرآیند میکروفیلتراسیون شربت خام چغندر
24. تاثیر متغیرهای عملیاتی بر شاخص های کارایی فرآیند میکروفیلتراسیون شربت خام چغندر

سید محمد علی رضوی؛ سید محمد علی رضوی سید محمد علی رضوی؛ میرخلیل پیروزی فرد میرخلیل پیروزی فرد

دوره 4، شماره 1 ، بهار و تابستان 1387

http://dx.doi.org/10.22067/ifstrj.v4i1.1784

چکیده
  در این مقاله تاثیر متغیرهای عملیاتی فرآیند میکروفیلتراسیون بر شاخص های کارایی غشاء میکروفیلتر طی تصفیه شربت خا م چغندر قند مورد مطالعه قرار گرفته است . طی فرآیند میکروفیلتراسیون شربت خام چغندر قند، ...  بیشتر