ریزپوشانی روغن نعناع (Menthaspicata) با استفاد از نشاسته اصلاح‌شده
1. ریزپوشانی روغن نعناع (Menthaspicata) با استفاد از نشاسته اصلاح‌شده

ستاره حسین زاده؛ آرام بستان؛ محمد حسین حدادخداپرست؛ محبت محبی

دوره 12، شماره 5 ، آذر و دی 1395، ، صفحه 639-651

http://dx.doi.org/10.22067/ifstrj.v12i5.52033

چکیده
  روغن برگ گیاه نعناع یکی از انواع طعم‌دهنده‌های طبیعی و غیر محلول در آب بوده که به‌علت دارا بودن ویژگی‌های آروماتیک خاص از اهمیت ویژه‌‌ای در صنایع غذایی برخوردار است. در این پژوهش ریزپوشانی روغن نعناع ...  بیشتر
بررسی اثر افزودن اسیدهای استیک و لاکتیک بر بافت و ساختار میکروسکوپی برنج (رقم دمسیاه) در حین پخت
2. بررسی اثر افزودن اسیدهای استیک و لاکتیک بر بافت و ساختار میکروسکوپی برنج (رقم دمسیاه) در حین پخت

صفحات 11 - 17 عفت قاسمی صفحات 11 - 17 عفت قاسمی؛ M.T محمدتقی حامد موسویان؛ محمدحسین حداد خداپرست محمدحسین حداد خداپرست

دوره 4، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1387

http://dx.doi.org/10.22067/ifstrj.v4i2.2078

چکیده
  در این پژوهش، اثر افزودن اسید استیک و اسید لاکتیک ‌در حین پخت بر بافت و خواص میکروسکوپی برنج دمسیاه و همچنین بر دمای ژلاتینه شدن آن مورد بررسی قرارگرفت. آزمایشات با سه بار تکرار انجام شد و داده‌های به ...  بیشتر
بهینه سازی فرآیند تولید شیرگیاهی از دانه کامل وکنجاله کنجد بر اساس ذائقه مصرف کنندگان ایرانی
3. بهینه سازی فرآیند تولید شیرگیاهی از دانه کامل وکنجاله کنجد بر اساس ذائقه مصرف کنندگان ایرانی

(صفحات 15-26) محمدحسین حداد خداپرست (صفحات 15-26) محمدحسین حداد خداپرست؛ M.B. محمدباقر حبیبی نجفی؛ امیرحسین الهامی راد امیرحسین الهامی راد؛ نسیم دیواندری نسیم دیواندری

دوره 2، شماره 1 ، بهار و تابستان 1385

http://dx.doi.org/10.22067/ifstrj.v2i1.222

چکیده
  یکی از محصولات پروتئینی دانة کنجد، عصارة شیر مانندی است که در سالهای اخیر در برخی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه مورد استقبال چشمگیر قرار گرفته است. این تحقیق نیز جهت شناساندن این محصول و بهبود کیفیت ...  بیشتر
اصلاح روش تولید سنتی شیره انگور
4. اصلاح روش تولید سنتی شیره انگور

(صغحات 11-17) محمدجوا (صغحات 11-17) محمدجواد احتشامی معین آبادی؛ محمدحسین حداد خداپرست محمدحسین حداد خداپرست؛ M.B. محمدباقر حبیبی نجفی

دوره 1، شماره 1 ، بهار و تابستان 1384

http://dx.doi.org/10.22067/ifstrj.v1i1.207

چکیده
  بررسی ها نشان داده است که استفاده از خاک رس طبیعی که در تولید سنتی شیرة انگور بکار گرفته می‌شود موجب ورود مقادیر قابل توجهی از امـلاح به محصول نهایی می‌گردد که در دراز مدت می تواند برای مصرف کننده مضر ...  بیشتر