بهینه سازی فرآیند تولید شیرگیاهی از دانه کامل وکنجاله کنجد بر اساس ذائقه مصرف کنندگان ایرانی
1. بهینه سازی فرآیند تولید شیرگیاهی از دانه کامل وکنجاله کنجد بر اساس ذائقه مصرف کنندگان ایرانی

(صفحات 15-26) محمدحسین حداد خداپرست (صفحات 15-26) محمدحسین حداد خداپرست؛ M.B. محمدباقر حبیبی نجفی؛ امیرحسین الهامی راد امیرحسین الهامی راد؛ نسیم دیواندری نسیم دیواندری

دوره 2، شماره 1 ، بهار و تابستان 1385

http://dx.doi.org/10.22067/ifstrj.v2i1.222

چکیده
  یکی از محصولات پروتئینی دانة کنجد، عصارة شیر مانندی است که در سالهای اخیر در برخی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه مورد استقبال چشمگیر قرار گرفته است. این تحقیق نیز جهت شناساندن این محصول و بهبود کیفیت ...  بیشتر
تاثیر جایگزین های چربی بر ثبات امولسیونی و ویژگی های حسی مخلوط ارده کم چرب- شیره خرما (حلوا ارده کم چرب)
2. تاثیر جایگزین های چربی بر ثبات امولسیونی و ویژگی های حسی مخلوط ارده کم چرب- شیره خرما (حلوا ارده کم چرب)

سید محمد علی رضوی؛ M.B. محمدباقر حبیبی نجفی؛ زهرا علایی روزبهانی زهرا علایی روزبهانی

دوره 1، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1384

http://dx.doi.org/10.22067/ifstrj.v1i2.213

چکیده
  حلوا ارده یک فراورده سنتی در ایران و کشورهای خاورمیانه است که از مخلوط کردن ارده (دانه های کنجد بو داده، پوستگیری شده و آسیاب شده) با یک شیرین کننده مناسب نظیر شیره انگور، خرما و عسل بدست می آید. این فرآورده ...  بیشتر
بررسی تأثیرجایگزینی شکر با شیره خرما بر ویژگی های فیزیکی و حسی بستنی نرم
3. بررسی تأثیرجایگزینی شکر با شیره خرما بر ویژگی های فیزیکی و حسی بستنی نرم

(صفحات23-32) اشرف گوهری اردبیلی (صفحات23-32) اشرف گوهری اردبیلی؛ M.B. محمدباقر حبیبی نجفی؛ محمدحسین حداد خداپرست محمدحسین حداد خداپرست

دوره 1، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1384

http://dx.doi.org/10.22067/ifstrj.v1i2.215

چکیده
  خرما از محصولات مهم کشاورزی در ایران است. ضایعات خرما در کشور که به علت عدم توجه به فراورده‌های جانبی و نحوه فرآوری آن در کشور می باشد، تحقیق در مورد کاربرد فراورده‌های جانبی خرما مانند شیره، قند و پالپ ...  بیشتر
اصلاح روش تولید سنتی شیره انگور
4. اصلاح روش تولید سنتی شیره انگور

(صغحات 11-17) محمدجوا (صغحات 11-17) محمدجواد احتشامی معین آبادی؛ محمدحسین حداد خداپرست محمدحسین حداد خداپرست؛ M.B. محمدباقر حبیبی نجفی

دوره 1، شماره 1 ، بهار و تابستان 1384

http://dx.doi.org/10.22067/ifstrj.v1i1.207

چکیده
  بررسی ها نشان داده است که استفاده از خاک رس طبیعی که در تولید سنتی شیرة انگور بکار گرفته می‌شود موجب ورود مقادیر قابل توجهی از امـلاح به محصول نهایی می‌گردد که در دراز مدت می تواند برای مصرف کننده مضر ...  بیشتر