امکان سنجی تشخیص ویروس هپاتیت A (HAV) درشیر با بکارگیری تکنیک الایزا
1. امکان سنجی تشخیص ویروس هپاتیت A (HAV) درشیر با بکارگیری تکنیک الایزا

(صفحات53-59) مسعود یاورمنش (صفحات53-59) مسعود یاورمنش؛ سید علی مرتضوی؛ مهدی نصیری محلاتی مهدی نصیری محلاتی؛ جواد بارویی جواد بارویی

دوره 1، شماره 1 ، بهار و تابستان 1384

http://dx.doi.org/10.22067/ifstrj.v1i1.212

چکیده
  عفونتهای ویروسی با منشاء غذایی امروزه به طور فزاینده ای بعنوان عوامل بیماری زا در انسان شناخته شده اند . ویروس هپاتیت A (HAV) یکی از مهمترین عوامل ایجاد بیماری می باشد، که شیوع آن می تواند توسط آب و مواد غذایی ...  بیشتر