ارزیابی تطبیقی تولیدات علمی حوزه علوم و فناوری مواد غذایی ایران با کشورهای ایرلند،‌ ترکیه، مصر، آرژانتین و مالزی‌در پایگاه اطلاعاتیWeb of Science طی سال های 1990-2010
1. ارزیابی تطبیقی تولیدات علمی حوزه علوم و فناوری مواد غذایی ایران با کشورهای ایرلند،‌ ترکیه، مصر، آرژانتین و مالزی‌در پایگاه اطلاعاتیWeb of Science طی سال های 1990-2010

هاجر شکرچی زاده هاجر شکرچی زاده؛ نفیسه دهقانپور نفیسه دهقانپور؛ نفیسه سلطانی زاده نفیسه سلطانی زاده؛ مهدی کدیور مهدی کدیور

دوره 7، شماره 1 ، بهار 1390

http://dx.doi.org/10.22067/ifstrj.v7i1.9358

چکیده
  در پژوهش حاضر هدف نویسندگان، ارزیابی تطبیقی تولیدات علمی حوزه فناوری مواد غذایی ایران با پنج کشور ایرلند، ترکیه، مصر، آرژانتین و مالزی طی سال های 1990-2010 در پایگاه اطلاعاتی Web of Science است. آمارها نشان می ...  بیشتر
بررسی خصوصیات روغن و ترکیب دانه در تعدادی از لاین‌ها و واریته‌های گلرنگ
2. بررسی خصوصیات روغن و ترکیب دانه در تعدادی از لاین‌ها و واریته‌های گلرنگ

(صفحات 136-150) صفورا احمدزاده (صفحات 136-150) صفورا احمدزاده؛ مهدی کدیور مهدی کدیور؛ قدرت ا... سعیدی قدرت ا... سعیدی

دوره 5، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1388

http://dx.doi.org/10.22067/ifstrj.v5i2.3742

چکیده
  گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) یکی از گیاهان دانه روغنی است که به دلیل سازگاری وسیع آن با عوامل محیطی می‌تواند در تأمین دانه‌های روغنی کشور بسیار سهیم باشد. گلرنگ در منطقه اصفهان، بعد از برداشت غلات دانه ریز و ...  بیشتر
بهینه سازی استخراج آنزیمی ژلاتین خوراکی از استخوان گاو با استفاده از روش سطح پاسخ (RSM)
3. بهینه سازی استخراج آنزیمی ژلاتین خوراکی از استخوان گاو با استفاده از روش سطح پاسخ (RSM)

(صفحات 1-14) سیدهاشم حسینی پرور (صفحات 1-14) سیدهاشم حسینی پرور؛ جواد کرامت؛ مهدی کدیور مهدی کدیور؛ الهام خانی پور الهام خانی پور؛ الناز میلانی الناز میلانی

دوره 2، شماره 1 ، بهار و تابستان 1385

http://dx.doi.org/10.22067/ifstrj.v2i1.221

چکیده
  ژلاتین، هیدروکلوئیدی از جنس پروتئین است که به دلیل ویژگی‌های منحصر به فرد در ایجاد ژل، قوام دهندگی، پایدار کنندگی، امولسیفایری، تشکیل کف و فیلم در صنایع غذایی به طور گسترده‌ای مورد استفاده قرار می‌گیرد. ...  بیشتر