بهینه سازی استخراج آنزیمی ژلاتین خوراکی از استخوان گاو با استفاده از روش سطح پاسخ (RSM)
1. بهینه سازی استخراج آنزیمی ژلاتین خوراکی از استخوان گاو با استفاده از روش سطح پاسخ (RSM)

(صفحات 1-14) سیدهاشم حسینی پرور (صفحات 1-14) سیدهاشم حسینی پرور؛ جواد کرامت؛ مهدی کدیور مهدی کدیور؛ الهام خانی پور الهام خانی پور؛ الناز میلانی الناز میلانی

دوره 2، شماره 1 ، بهار و تابستان 1385

http://dx.doi.org/10.22067/ifstrj.v2i1.221

چکیده
  ژلاتین، هیدروکلوئیدی از جنس پروتئین است که به دلیل ویژگی‌های منحصر به فرد در ایجاد ژل، قوام دهندگی، پایدار کنندگی، امولسیفایری، تشکیل کف و فیلم در صنایع غذایی به طور گسترده‌ای مورد استفاده قرار می‌گیرد. ...  بیشتر