مقایسه ی ویژگی های فیزیکوشیمیایی نان گندم حاوی جو بدون پوشینه با نان گندم حاوی جو پوشینه دار
1. مقایسه ی ویژگی های فیزیکوشیمیایی نان گندم حاوی جو بدون پوشینه با نان گندم حاوی جو پوشینه دار

(صفحات 163-171) کیانا پورمحمدی (صفحات 163-171) کیانا پورمحمدی؛ مهران اعلمی مهران اعلمی؛ محمد شاهدی محمد شاهدی؛ علیرضا صادقی ماهونک علیرضا صادقی ماهونک

دوره 5، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1388

http://dx.doi.org/10.22067/ifstrj.v5i2.3744

چکیده
  جو غله ای است که به لحاظ دارا بودن مقادیر قابل توجه فیبر محلول بتا گلوکان، می توان آن را در بسیاری از فرمولاسیون های غذایی مورد استفاده قرار داد و از پیامد های تغذیه ای مطلوب بتا گلوکان بویژه در پیشگیری ...  بیشتر
بررسی امکان تولید نوشابه چای سبز سرد از برگ چای سبز
2. بررسی امکان تولید نوشابه چای سبز سرد از برگ چای سبز

(صفحات 1-11) علی نجفی (صفحات 1-11) علی نجفی؛ رضا شکرانی رضا شکرانی؛ محمد شاهدی محمد شاهدی؛ لیلا نوری لیلا نوری

دوره 2، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1385

http://dx.doi.org/10.22067/ifstrj.v2i2.337

چکیده
  حدود %80 کل چای مصرفی در کشورهای آمریکا و ایتالیا به صورت چای سرد می‌باشد. چای سبز به دلیل داشتن پلی‌فنل‌های غیراکسیدشده دارای خواص آنتی اکسیدانی قویتری نسبت به چای سیاه می باشد به همین دلیل خواص داروئی ...  بیشتر