تلخی زدایی از ضایعات فرآوری لیموترش برای تهیه مارمالاد و نوشیدنی
1. تلخی زدایی از ضایعات فرآوری لیموترش برای تهیه مارمالاد و نوشیدنی

مصطفی مظاهری تهرانی؛ امیر سالاری امیر سالاری؛ اکرم حیدری اکرم حیدری

دوره 2، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1385

http://dx.doi.org/10.22067/ifstrj.v2i2.342

چکیده
  امروزه ضایعات کارخانه های صنایع غذایی یکی از گزینه ها برای تولید غذاهای سلامتی زا و محصولات جدید می‌باشند. مشکل عمده استفاده از ضایعات حاصل از لیمو وجود ترکیبات تلخ می‌باشد. در این پژوهش از ضایعات پوست ...  بیشتر