تولید میکروبی لایزین با استفاده از آب پنیر و ملاس
1. تولید میکروبی لایزین با استفاده از آب پنیر و ملاس

مرضیه موسوی نسب مرضیه موسوی نسب؛ نازنین داراب زاده نازنین داراب زاده

دوره 6، شماره 2 ، تابستان 1389

http://dx.doi.org/10.22067/ifstrj.v6i2.7817

چکیده
  لایزین اسید آمینه ای ضروری در تغذیه انسان ها و حیوانات است که به صورت بیولوژیکی در بدن سنتز نمی شود و بایستی به منظور بهبود کیفیت پروتئین، به غذا و مکمل های غذایی افزوده شود. لایزین دارای کاربردهای دارویی ...  بیشتر
تاثیر داشتن اطلاعات تغذیه ای بر نظریات مشتریان در مورد کیفیت کیک جوانه گندم
2. تاثیر داشتن اطلاعات تغذیه ای بر نظریات مشتریان در مورد کیفیت کیک جوانه گندم

(صفحات 172-180) مهسا مجذوبی (صفحات 172-180) مهسا مجذوبی؛ نازنین داراب زاده نازنین داراب زاده

دوره 5، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1388

http://dx.doi.org/10.22067/ifstrj.v5i2.3745

چکیده
  تقاضای مصرف کنندگان برای غذاهای عملگرا روبه افزایش است. اگرچه تولید چنین غذایی چندان کار آسانی نیست و گاهی ممکن است جنبه های حسی غذا به طور نامطلوبی تغییر یابد. به منظور اطمینان مشتریان از کیفیت غذای ...  بیشتر