ارزیابی فعالیت ضد میکروبی و قدرت رنگی کورکومین در ماکارونی
1. ارزیابی فعالیت ضد میکروبی و قدرت رنگی کورکومین در ماکارونی

فرشته حسینی؛ محمد باقر حبیبی نجفی محمد باقر حبیبی نجفی؛ مجید هاشمی مجید هاشمی؛ شادی بلوریان شادی بلوریان؛ فرشته زمان زاده فرشته زمان زاده

دوره 7، شماره 1 ، بهار 1390

http://dx.doi.org/10.22067/ifstrj.v7i1.9362

چکیده
  ماکارونی از جمله اقلام رایج و پر مصرف در سبد غذایی خانوارهای ایرانی است که در فرمولاسیون آن از افزودنی های رنگی جهت بالا بردن پذیرش مصرف کننده استفاده می شود. در این پژوهش تاثیر افزودن سطوح مختلف کورکومین ...  بیشتر