اثر پری‌بیوتیک‌ها بر تولید ترکیبات ضدمیکروبی از لاکتوباسیلوس‌ها علیه پروتئوس میرابیلیس (سویه ATCC 7002 و سویه PTCC 1076)
اثر پری‌بیوتیک‌ها بر تولید ترکیبات ضدمیکروبی از لاکتوباسیلوس‌ها علیه پروتئوس میرابیلیس (سویه ATCC 7002 و سویه PTCC 1076)

لیلا گودرزی؛ روحا کسری کرمانشاهی

دوره 11، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1394، ، صفحه 41-47

https://doi.org/10.22067/ifstrj.v11i1.45434

چکیده
  لاکتوباسیلوس‌ها، گروهی از باکتری‌های گرم مثبت، بدون اسپور، کروی یا میله‌ای شکل و کاتالاز منفی هستند که دارای اثرات سودمندی برای میزبان خود می‌باشند. پری‌بیوتیک‌ها نیز مواد غذایی غیرقابل‌تجزیه ...  بیشتر
بررسی اثر تشدیدکنندگی برخی از مواد نگهدارنده بیولوژیکی و شیمیایی
بررسی اثر تشدیدکنندگی برخی از مواد نگهدارنده بیولوژیکی و شیمیایی

آمنه نصر؛ روحا کسری کرمانشاهی؛ ایرج نحوی

دوره 1، شماره 2 ، مهر 1384

https://doi.org/10.22067/ifstrj.v1i2.214

چکیده
  یکی از راههای نگهداری غذا افزودن مواد نگهدارنده3 به آن است. اما اغلب یک ماده نمی‌تواند یک فراورده را به اندازه کافی محافظت نماید. بنابراین لازم است که سیستم محافظی ایجاد شود که بر محدودیت‌هایی که هر یک ...  بیشتر