بررسی امکان تولید نوشابه چای سبز سرد از برگ چای سبز
1. بررسی امکان تولید نوشابه چای سبز سرد از برگ چای سبز

(صفحات 1-11) علی نجفی (صفحات 1-11) علی نجفی؛ رضا شکرانی رضا شکرانی؛ محمد شاهدی محمد شاهدی؛ لیلا نوری لیلا نوری

دوره 2، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1385

http://dx.doi.org/10.22067/ifstrj.v2i2.337

چکیده
  حدود %80 کل چای مصرفی در کشورهای آمریکا و ایتالیا به صورت چای سرد می‌باشد. چای سبز به دلیل داشتن پلی‌فنل‌های غیراکسیدشده دارای خواص آنتی اکسیدانی قویتری نسبت به چای سیاه می باشد به همین دلیل خواص داروئی ...  بیشتر