تاثیر بسته‌بندی در پوشش‎های مختلف پلیمری روی برخی شاخص‌های کیفی و کمی پسته خشک رقم احمدآقایی طی دوره انبارمانی
1. تاثیر بسته‌بندی در پوشش‎های مختلف پلیمری روی برخی شاخص‌های کیفی و کمی پسته خشک رقم احمدآقایی طی دوره انبارمانی

مریم هاشمی؛ عبدالمجید میرزاعلیان دستجردی؛ احمد شاکر اردکانی؛ سید حسین میردهقان

دوره 15، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1398، ، صفحه 145-157

http://dx.doi.org/10.22067/ifstrj.v0i0.72670

چکیده
  پسته از محصولات مهم خشکباری و بومی ایران است که به­خاطر کیفیت عالی از اهمیت اقتصادی و صادراتی ویژ‎ه‎ای برخوردار است. در این مطالعه، تاثیر فیلم‎های بسته‎بندی انعطاف‎پذیر روی برخی پارامترهای کیفی پسته ...  بیشتر
بررسی امکان استفاده از ارده و خمیره آفتابگردان در فرمول کره پسته
2. بررسی امکان استفاده از ارده و خمیره آفتابگردان در فرمول کره پسته

(صفحات 1-6) احمد شاکراردکانی (صفحات 1-6) احمد شاکراردکانی

دوره 3، شماره 1 ، بهار و تابستان 1386

http://dx.doi.org/10.22067/ifstrj.v3i1.347

چکیده
  یکی از راههای بالا بردن ارزش افزوده پسته، توجه به صنایع تبدیلی آن می‌باشد. تهیه کره پسته نیز در این راستا صورت می‌گیرد. کره پسته محصولی خمیری شکل است که مواد اصلی تشکیل دهنده آن مغز پسته بو داده آسیاب ...  بیشتر