تاثیر آنزیم آلفا آمیلاز و اسید اسکوربیک و بر خصوصیات رئولوژیکی خمیر و حجم مخصوص نان اشترودل
1. تاثیر آنزیم آلفا آمیلاز و اسید اسکوربیک و بر خصوصیات رئولوژیکی خمیر و حجم مخصوص نان اشترودل

صفحات 47 - 55 محمدعلی غیوراصلی صفحات 47 - 55 محمدعلی غیوراصلی؛ محمدحسین حداد خداپرست محمدحسین حداد خداپرست؛ مهدی کریمی مهدی کریمی

دوره 4، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1387

http://dx.doi.org/10.22067/ifstrj.v4i2.2082

چکیده
  در این تحقیق تاثیر اسید اسکوربیک و آنزیم آلفا آمیلازهم بر خصوصیات رئولوژیکی و حجم مخصوص نان اشترودل مورد بررسی قرار گرفت .در این تحقیق از آنزیم درسه سطح صفر،300و500 ppm واز اسید اسکوربیک در سه سطح صفر،100و200 ...  بیشتر
مقایسه و ارزیابی خصوصیات فیزیکوشیمیایی و تقلبات عسل‌های منطقه شیراز تولید شده در فصول مختلف
2. مقایسه و ارزیابی خصوصیات فیزیکوشیمیایی و تقلبات عسل‌های منطقه شیراز تولید شده در فصول مختلف

صفحات 57 - 69 حمیدرضا قیصری صفحات 57 - 69 حمیدرضا قیصری؛ امیررضا حمیدیان شیرازی امیررضا حمیدیان شیرازی

دوره 4، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1387

http://dx.doi.org/10.22067/ifstrj.v4i2.2083

چکیده
  عسل همان شیرابه گیاهان است که بوسیله زنبور عسل جمع آوری شده و پس از تغییر ماهیت در کندو ذخیره می‌شود. خواص ظاهری عسل مانند رنگ، عطر، بو و غلظت به منطقه پرورش زنبور، آب و هوا و فصل برداشت بستگی دارد. به منظور ...  بیشتر
طراحی و توسعه ماشین چند منظوره جهت انجام فرآوری پسته
3. طراحی و توسعه ماشین چند منظوره جهت انجام فرآوری پسته

محسن شمسی محسن شمسی؛ اسماعیل محمودی اسماعیل محمودی؛ علی جعفری علی جعفری؛ علی محمدی علی محمدی؛ مهدی هدایتی زاده مهدی هدایتی زاده

دوره 3، شماره 1 ، بهار و تابستان 1386

http://dx.doi.org/10.22067/ifstrj.v3i1.349

چکیده
  ایران بزرگترین تولید کننده و صادرکننده پسته در دنیا می‌باشد. تولید سالانه این محصول در ایران، به طور متوسط طی پانزده سال اخیر، 232 هزار تن می‌باشد که تقریبا 5/52 درصد کل تولید دنیا را به خود اختصاص داده ...  بیشتر
پیش بینی محتوای رطوبتی پسته رقم اکبری با شبکه عصبی مصنوعی
4. پیش بینی محتوای رطوبتی پسته رقم اکبری با شبکه عصبی مصنوعی

(صفحات 45-56) احمد بهارلویی (صفحات 45-56) احمد بهارلویی؛ محمود امید محمود امید؛ حجت احمدی حجت احمدی؛ شاهین رفیعی شاهین رفیعی

دوره 3، شماره 1 ، بهار و تابستان 1386

http://dx.doi.org/10.22067/ifstrj.v3i1.352

چکیده
  به منظور پیش بینی محتوای رطوبتی پسته رقم اکبری به کمک شبکه عصبی مصنوعی، آزمایشاتی در پنج سطح دمایی از 40 تا 80 درجه سانتی گراد، چهار سرعت جریان هوای ورودی بین 5/0 تا 2 متر بر ثانیه و در سه تکرار (جمعا 60 سری) ...  بیشتر