طراحی و توسعه ماشین چند منظوره جهت انجام فرآوری پسته
1. طراحی و توسعه ماشین چند منظوره جهت انجام فرآوری پسته

محسن شمسی محسن شمسی؛ اسماعیل محمودی اسماعیل محمودی؛ علی جعفری علی جعفری؛ علی محمدی علی محمدی؛ مهدی هدایتی زاده مهدی هدایتی زاده

دوره 3، شماره 1 ، بهار و تابستان 1386

http://dx.doi.org/10.22067/ifstrj.v3i1.349

چکیده
  ایران بزرگترین تولید کننده و صادرکننده پسته در دنیا می‌باشد. تولید سالانه این محصول در ایران، به طور متوسط طی پانزده سال اخیر، 232 هزار تن می‌باشد که تقریبا 5/52 درصد کل تولید دنیا را به خود اختصاص داده ...  بیشتر
تحلیل سینتکی، محاسبه توان مصرفی و تعیین ضریب ایمنی ماشین پوست کن پسته نوع دو قفسه ای ساینده
2. تحلیل سینتکی، محاسبه توان مصرفی و تعیین ضریب ایمنی ماشین پوست کن پسته نوع دو قفسه ای ساینده

(صفحات 37-44) اسماعیل محمودی (صفحات 37-44) اسماعیل محمودی؛ کریم خضابی خسرقی کریم خضابی خسرقی؛ علی جعفری علی جعفری

دوره 3، شماره 1 ، بهار و تابستان 1386

http://dx.doi.org/10.22067/ifstrj.v3i1.351

چکیده
  پسته یکی از محصولات مهم و استراتژیک کشورمان می‌باشد که سالانه وقت و هزینه‌های زیادی صرف فرآوری آن می‌شود. از این رو انجام پژوهش‌های علمی و کاربردی در زمینه توان مصرفی فرآیندهای مختلف فرآوری پسته، می‌تواند ...  بیشتر