استخراج روغن از دانه‌های کانولا با استفاده از دی اکسید کربن فوق بحرانی

احسان جناب؛ کرامت الله رضایی تیره شبانکاره؛ زهرا امام جمعه

دوره 2، شماره 1 ، فروردین 1385

https://doi.org/10.22067/ifstrj.v2i1.224

چکیده
  روغن دانه‌های کانولا از نوع اکاپی دو صفر خرد و پخته شده به وسیلۀ دی اکسید کربن فوق بحرانی در فشار34 مگاپاسکال و دمای 40 درجه سانتی گراد و نیز حلال تجاری AW406 استخراج گردید. حلالیت روغن در دی اکسید فوق بحرانی تعیین و مقایسه ای بین راندمان استخراج روغن و میزان کلروفیل، مواد غیر قابل صابونی، ترکیب اسیدهای چرب و عدد یدی روغن‌های استخراجی ...  بیشتر

مقایسه روشهای استخراج پیگمان (کاروتنوئید) از مخمر

سید هادی رضوی؛ کرامت الله رضایی تیره شبانکاره؛ ایوان مارک

دوره 1، شماره 2 ، مهر 1384

https://doi.org/10.22067/ifstrj.v1i2.216

چکیده
  دراین تحقیق، استخراج کاروتنوئید ها از یک سوش مخمرجدید Sporobolomyces ruberrimus H110 توسط روشهای مختلف فیزیکی و شیمیایی مورد بررسی و تحقیق قرار گرفته است. استفاده ار غلظت های مختلف اسید کلرید ریک (2/0 و 5/0 نرمال) در دو حرارت 55 و 75 درجه سانتی گرادو همچنین استفاده از حلال DMSO جزء روش های استخراج شیمیایی استفاده شده در این مطالعه بودند. اعمال روش سونیکاسیون ...  بیشتر