استخراج روغن از دانه‌های کانولا با استفاده از دی اکسید کربن فوق بحرانی
استخراج روغن از دانه‌های کانولا با استفاده از دی اکسید کربن فوق بحرانی

احسان جناب؛ کرامت الله رضایی تیره شبانکاره؛ زهرا امام جمعه

دوره 2، شماره 1 ، فروردین 1385

https://doi.org/10.22067/ifstrj.v2i1.224

چکیده
  روغن دانه‌های کانولا از نوع اکاپی دو صفر خرد و پخته شده به وسیلۀ دی اکسید کربن فوق بحرانی در فشار34 مگاپاسکال و دمای 40 درجه سانتی گراد و نیز حلال تجاری AW406 استخراج گردید. حلالیت روغن در دی اکسید فوق بحرانی ...  بیشتر
مقایسه روشهای استخراج پیگمان (کاروتنوئید) از مخمر
مقایسه روشهای استخراج پیگمان (کاروتنوئید) از مخمر

سید هادی رضوی؛ کرامت الله رضایی تیره شبانکاره؛ ایوان مارک

دوره 1، شماره 2 ، مهر 1384

https://doi.org/10.22067/ifstrj.v1i2.216

چکیده
  دراین تحقیق، استخراج کاروتنوئید ها از یک سوش مخمرجدید Sporobolomyces ruberrimus H110 توسط روشهای مختلف فیزیکی و شیمیایی مورد بررسی و تحقیق قرار گرفته است. استفاده ار غلظت های مختلف اسید کلرید ریک (2/0 و 5/0 نرمال) در دو ...  بیشتر