پیش بینی محتوی رطوبت میوه کیوی در خشک کن خلاء با استفاده از روش شبکه عصبی مصنوعی
1. پیش بینی محتوی رطوبت میوه کیوی در خشک کن خلاء با استفاده از روش شبکه عصبی مصنوعی

حسین مجیدزاده؛ باقر عمادی؛ عبدلعلی فرزاد

دوره 11، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1394، ، صفحه 107-117

http://dx.doi.org/10.22067/ifstrj.v11i1.45437

چکیده
  در این تحقیق محتوی رطوبت میوه کیوی خشک شده در خشک کن خلاء با استفاده از روش شبکه عصبی مصنوعی پیش بینی گردید. دمای خشک شدن (50 ،60 و70 درجه سانتی گراد)، فشار خلاء (500، 550 و600 میلی متر جیوه)، ضخامت قطعه های کیوی ...  بیشتر
بررسی برخی از خواص فیزیکی و مکانیکی خربزه قصری
2. بررسی برخی از خواص فیزیکی و مکانیکی خربزه قصری

حسن دروگر؛ مهدی خجسته پور؛ باقر عمادی؛ محمدحسین سعیدی راد

دوره 9، شماره 2 ، تابستان 1392

http://dx.doi.org/10.22067/ifstrj.v9i2.25679

چکیده
  در تحقیق حاضر خواص فیزیکی (ابعاد، جرم، حجم، چگالی، قطر هندسی، ضریب کرویت و ضریب اصطکاک بر سطوح آهن گالوانیزه و چوب) و برخی خواص مکانیکی بافت گوشت و پوست (مدول الاستیسیته، تنش تسلیم، کرنش تسلیم و چقرمگی) ...  بیشتر
تعیین پارامترهای رسیدگی هلو با استفاده از امواج فراصوت
3. تعیین پارامترهای رسیدگی هلو با استفاده از امواج فراصوت

(صفحات 63-74) رضا ابوالقاسمی نجف آبادی (صفحات 63-74) رضا ابوالقاسمی نجف آبادی؛ باقر عمادی؛ محمدحسین آق خانی محمدحسین آق خانی؛ شهرام بیرقی طوسی شهرام بیرقی طوسی

دوره 5، شماره 1 ، بهار و تابستان 1388

http://dx.doi.org/10.22067/ifstrj.v5i1.3399

چکیده
  بافت میوه‌ در مراحل مختلف رشد و انبارداری تغییر کرده و می توان با بررسی خصوصیات آن، به مرحله رسیدگی میوه دست پیداکرد. امواج فراصوت ضمن عبور از داخل بافت میوه، بسته به نوع بافت و تراکم آن، تضعیف گردیده ...  بیشتر