بررسی میزان تغییرات ضریب فعالیت لیمونن در سیستم‌های مدلی نوشابه‌های پرتقالی با استفاده از مدل ترمودینامیکی Dortmund-UNIFAC
1. بررسی میزان تغییرات ضریب فعالیت لیمونن در سیستم‌های مدلی نوشابه‌های پرتقالی با استفاده از مدل ترمودینامیکی Dortmund-UNIFAC

حسین میرسعیدقاضی؛ زهرا امام جمعه

دوره 8، شماره 1 ، بهار 1391

http://dx.doi.org/10.22067/ifstrj.v8i1.14391

چکیده
  لیمونن طعم شاخص نوشابه های پرتقالی می باشد که حفظ آن در افزایش بازارپسندی آب میوه موثر خواهد بود. در این تحقیق اثر سه پارامتر جزء مولی، زمان و گاز CO2 بر میزان ضریب فعالیت لیمونن در سیستم‌های مدلی نوشابه ...  بیشتر
اثر پارامترهای فرآیند بر گرفتگی غشاء میکروفیلتر در حین شفاف سازی آب انار
2. اثر پارامترهای فرآیند بر گرفتگی غشاء میکروفیلتر در حین شفاف سازی آب انار

حسین میرسعیدقاضی؛ زهرا امام جمعه زهرا امام جمعه؛ سید محمد علی ابراهیم زاده موسوی سید محمد علی ابراهیم زاده موسوی؛ عبدالرضا اروجعلیان عبدالرضا اروجعلیان؛ مهدی نویدبخش مهدی نویدبخش

دوره 6، شماره 1 ، بهار 1389

http://dx.doi.org/10.22067/ifstrj.v6i1.4029

چکیده
  آب انار که میوه ای با خواص تغذیه ای بسیار مفید است دارای ظاهری کدر است که نگهداری و تغلیظ آن را دچار مشکل می‌کند. میکروفیلتراسیون آب انار باعث کاهش کدورت آب میوه می‌شود. یکی از مشکلات موجود در این فرآیند ...  بیشتر