مقایسه ارزش غذایی و بررسی تناسب ارزش تغذیه ای و ریالی اندازه های مختلف ماهی فیتوفاگ (Hypophthalmichthys molitrix) در فصل بهار

مهدی ذوالفقاری؛ بهاره شعبان پور؛ علی شعبانی؛ فرهاد شیرانی بیدآبادی

دوره 6، شماره 3 ، مهر 1389

https://doi.org/10.22067/ifstrj.v6i3.9089

چکیده
  ماهی فیتوفاگ گونه اصلی در سیستم پرورش ماهیان گرمابی در ایران است که با اندازه های مختلف و قیمت های متفاوت به بازار عرضه می-شود. هدف از این پژوهش مقایسه ارزش غذایی و بررسی تناسب ارزش تغذیه ای و ریالی گروه های وزنی مختلف ماهی فیتوفاگ در فصل بهار می-باشد. بدین منظور ماهی فیتوفاگ در اندازه های بازاری تهیه و میزان ماده خشک، چربی، پروتئین، ...  بیشتر

مقایسه تاثیر عصاره های آویشن شیرازی، پیاز و کاکوتی کوهی بر زمان ماندگاری فیله ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)

مهدی ذوالفقاری؛ بهاره شعبان پور؛ ساناز فلاح زاده

دوره 6، شماره 2 ، تیر 1389

https://doi.org/10.22067/ifstrj.v6i2.7821

چکیده
  امروزه استفاده از نگهدارنده های طبیعی نسبت به ترکیبات سنتتیک در حال افزایش است. هدف از این پژوهش مقایسه اثر عصاره آویشن شیرازی (Zataria multiflora Boiss)، پیاز (Allium cepa) و کاکوتی کوهی (.Ziziphora clinopodioides L) بر افزایش ماندگاری فیله ماهی قزل آلای رنگین کمان نمک سود شده سبک و بسته بندی شده در خلاء در دمای C°4 بود. بدین منظور فیله این ماهی در 4 تیمار نمک سود ...  بیشتر