بهینه‌سازی استخراج پکتین از تفاله گوجه‌فرنگی به کمک امواج فراصوت با استفاده از روش سطح پاسخ
1. بهینه‌سازی استخراج پکتین از تفاله گوجه‌فرنگی به کمک امواج فراصوت با استفاده از روش سطح پاسخ

مهدی زاهدی؛ زهره حمیدی؛ حسن احمدی گاولیقی

دوره 15، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1398، ، صفحه 91-105

http://dx.doi.org/10.22067/ifstrj.v15i2.71212

چکیده
  پکتین هتروپلی‌ساکارید ساختاری دیواره سلولی گیاهان است و پس از استخراج به‌عنوان عامل ژله‌کننده در محصولات غذایی استفاده می‌شود. این پژوهش با هدف بهینه‌سازی و ارزیابی کمی و کیفی استخراج پکتین از تفاله ...  بیشتر
فرمولاسیون لواشک از ضایعات میوه کیوی
2. فرمولاسیون لواشک از ضایعات میوه کیوی

زهره حمیدی؛ زهره حمیدی اصفهانی زهره حمیدی اصفهانی؛ سلیمان عباسی سلیمان عباسی

دوره 6، شماره 4 ، زمستان 1389

http://dx.doi.org/10.22067/ifstrj.v6i4.9283

چکیده
  با توجه به اهمیت اقتصادی میوه کیوی می توان از ضایعات آن شامل میوه های رسیده و بیش از حد رسیده برای تولید محصول با ارزش اقتصادی بالاتر مثل لواشک بهره برد. هدف از انجام این تحقیق ارزیابی عوامل موثر در تولید ...  بیشتر