مطالعه خواص مختلف لایه های نازک تشکیل شده از نشاسته واکسی ذرت - اسید سیتریک و نشاسته - متیل سلولز برای پوشش مواد غذایی
1. مطالعه خواص مختلف لایه های نازک تشکیل شده از نشاسته واکسی ذرت - اسید سیتریک و نشاسته - متیل سلولز برای پوشش مواد غذایی

عبدالحسین آقابابائی؛ رضا کسائی

دوره 9، شماره 1 ، بهار 1392

http://dx.doi.org/10.22067/ifstrj.v9i1.22975

چکیده
  آلودگی ناشی از استفاده از مواد پلاستیکی سنتزی موجب نگرانی علاقمندان به محیط زیست شده است. این امر پژوهشگران را به تحقیق بر روی بیو پلیمر ها به منظور استفاده در صنایع بسته بندی وا داشته است. مقاومت ضعیف ...  بیشتر