محاسبه عددی اندیس F و L سیال خوراکی غیرنیوتنی طی استرلیزاسیون بر حسب هندسه قوطی
1. محاسبه عددی اندیس F و L سیال خوراکی غیرنیوتنی طی استرلیزاسیون بر حسب هندسه قوطی

آزاده رنجبر ندامانی

دوره 14، شماره 6 ، بهمن و اسفند 1397، ، صفحه 113-125

http://dx.doi.org/10.22067/ifstrj.v0i0.71219

چکیده
  مقدار درجه انتقال حرارت در ناحیه سرد دیسپرسیون نشاسته 5/3 % طی استرلیزاسیون در قوطی دارای 10% سرفضا شبیه سازی شد. از نرم‌افزار محاسبات عددی COMSOL ورژن 1/4 استفاده شد و معادلات مربوط به انرژی، جابه‌جایی، و پایستگی ...  بیشتر
بررسی عددی تغییرات منطقه سرد کنسرو غذایی نشاسته‌ای تحت تاثیر غلظت نشاسته و دمای اولیه پر کردن
2. بررسی عددی تغییرات منطقه سرد کنسرو غذایی نشاسته‌ای تحت تاثیر غلظت نشاسته و دمای اولیه پر کردن

آزاده رنجبر؛ امان محمد ضیایی فر؛ مهدی ‍‍پروینی؛ مهدی کاشانی نژاد؛ یحیی مقصودلو

دوره 13، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1396، ، صفحه 129-140

http://dx.doi.org/10.22067/ifstrj.v1395i0.43900

چکیده
  تعیین دقیق منطقه سرد کنسرو غذایی بواسطه دیرتر رسیدن آن به درجه استریلیزاسیون اهمیت بالایی در تعیین شدت یک فرایند حرارتی دارد. در این مطالعه با کمک روش های عددی، اثر غلظت محلول های 5/3 و 5% نشاسته و دمای پرکردن ...  بیشتر
Antimicrobial Property of Lycopene Oleoresin on some Food Pathogens Running Head: Lycopene oleoresin antibacterial potent
3. Antimicrobial Property of Lycopene Oleoresin on some Food Pathogens Running Head: Lycopene oleoresin antibacterial potent

آزاده رنجبر؛ الهام رنجبر ندامانی

دوره 12، شماره 3 ، مرداد و شهریور 1395، ، صفحه 382-387

http://dx.doi.org/10.22067/ifstrj.v12i3.50061

چکیده
  The aim of this work was to study the antimicrobial activity of tomato skin lycopene oleoresin against Pseudomonas aeruginosa، Escherichia coli، Staphylococcus ureuse، Salmonella typh ، L. monocytogenes ، Bacillus cereus، Bacillus licheniformis. Oleoresin was extracted from tomato peel. Lycopene content was measured by spectrophotometer. Lycopene oleoresin ...  بیشتر
نقش تیمار اتانولی و آنزیم پکتیناز بر راندمان استخراج لیکوپن از ضایعات صنایع تبدیلی گوجه فرنگی
4. نقش تیمار اتانولی و آنزیم پکتیناز بر راندمان استخراج لیکوپن از ضایعات صنایع تبدیلی گوجه فرنگی

آزاده رنجبر؛ یحیی مقصودلو؛ محمد قربانی؛ علیرضا صادقی ماهونک

دوره 8، شماره 1 ، بهار 1391

http://dx.doi.org/10.22067/ifstrj.v8i1.14352

چکیده
  لیکوپن کاروتنوئید عمده گوجه فرنگی و ترکیب رنگ دهنده و آنتی اکسیدان است که امروزه سعی در افزایش دستیابی به آن از طریق گوجه فرنگی و فرآورده های آن می باشد. در این تحقیق جهت استخراج لیکوپن از تیمار اتانولی ...  بیشتر