اثر عصاره رزماری پوشانده شده بر فیلم پلیمری (LDPE) در جلوگیری از فساد کره
1. اثر عصاره رزماری پوشانده شده بر فیلم پلیمری (LDPE) در جلوگیری از فساد کره

فائزه تفرشی؛ مجید جوانمرد داخلی؛ مریم فهیم دانش

دوره 11، شماره 2 ، خرداد و تیر 1394، ، صفحه 129-139

http://dx.doi.org/10.22067/ifstrj.v1394i2.47040

چکیده
  بسته‌بندی ضد اکسایشی یکی از انواع بسته‌بندی فعال است که در طی نگهداری مواد غذایی با آزاد کردن پاداکسنده (آنتی‌اکسیدان) از فساد اکسایشی چربی جلوگیری می‌کند. درسال‌های اخیر کاربرد پاداکسنده‌های طبیعی ...  بیشتر
ارزیابی اثرات آنتی اکسیدانی عصاره استونی و متانولی دانه ذرت خوشه ای در مقایسه با TBHQ در چربی دنبه گوسفند
2. ارزیابی اثرات آنتی اکسیدانی عصاره استونی و متانولی دانه ذرت خوشه ای در مقایسه با TBHQ در چربی دنبه گوسفند

سحر لشگری؛ مجید جوانمرد

دوره 10، شماره 1 ، بهار 1393

http://dx.doi.org/10.22067/ifstrj.v10i1.34681

چکیده
  امروزه آنتی اکسیدان های طبیعی به دلیل اثرات منفی آنتی اکسیدان های مصنوعی از جمله سرطان زایی و سمیت بیشتر مورد پذیرش می باشند. این مسئله منجر به ایجاد علاقه فزاینده در جهت جستجو برای آنتی اکسیدان های طبیعی ...  بیشتر
بررسی اثر پوشش خوراکی بر پایه پروتئین آب پنیر حاوی عصاره آویشن شیرازی بر ماندگاری میوه هلو (رقم انجیری)
3. بررسی اثر پوشش خوراکی بر پایه پروتئین آب پنیر حاوی عصاره آویشن شیرازی بر ماندگاری میوه هلو (رقم انجیری)

ساناز اجنوردی؛ مجید جوانمرد؛ سیمین اسداللهی

دوره 8، شماره 3 ، پاییز 1391

http://dx.doi.org/10.22067/ifstrj.v8i3.18476

چکیده
  به دلیل مخاطرات زیست محیطی ناشی از کاربرد فیلم های مصنوعی و تجزیه ناپذیر، پژوهشگران زیادی به تولید پوشش های خوراکی طبیعی برای نگهداری مواد غذایی از جمله میوه ها و سبزی‏ها روی آورده اند و یکی از منابع ...  بیشتر