بررسی فرآیند اسمزی موز با استفاده از لاکتات کلسیم و بهینه سازی آن با استفاده از الگوریتم ژنتیک
1. بررسی فرآیند اسمزی موز با استفاده از لاکتات کلسیم و بهینه سازی آن با استفاده از الگوریتم ژنتیک

زینب فرحانی نژاد؛ میلاد فتحی؛ محمد شاهدی

دوره 12، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1395، ، صفحه 139-151

http://dx.doi.org/10.22067/ifstrj.v1395i1.36431

چکیده
  موز میوه ای سرشار از مواد مغذی است که به علت داشتن محتوای رطوبتی بالا استفاده از روش های نگهداری مناسب بمنظور افزایش زمان ماندگاری آن ضروری است. آبگیری اسمزی یک فرآیند غیرحرارتی برای کاهش رطوبت و بهبود ...  بیشتر