بررسی عددی تغییرات منطقه سرد کنسرو غذایی نشاسته‌ای تحت تاثیر غلظت نشاسته و دمای اولیه پر کردن
1. بررسی عددی تغییرات منطقه سرد کنسرو غذایی نشاسته‌ای تحت تاثیر غلظت نشاسته و دمای اولیه پر کردن

آزاده رنجبر؛ امان محمد ضیایی فر؛ مهدی ‍‍پروینی؛ مهدی کاشانی نژاد؛ یحیی مقصودلو

دوره 13، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1396، ، صفحه 129-140

http://dx.doi.org/10.22067/ifstrj.v1395i0.43900

چکیده
  تعیین دقیق منطقه سرد کنسرو غذایی بواسطه دیرتر رسیدن آن به درجه استریلیزاسیون اهمیت بالایی در تعیین شدت یک فرایند حرارتی دارد. در این مطالعه با کمک روش های عددی، اثر غلظت محلول های 5/3 و 5% نشاسته و دمای پرکردن ...  بیشتر
بررسی تاثیر تلقیح کپک Aspergillus flavus بر تغییرات میزان اسیدهای چرب، اندیس پراکسید و تولید آفلاتوکسین در چهار واریته رایج بادام زمینی برداشت شده از سطح مزارع استان گلستان
2. بررسی تاثیر تلقیح کپک Aspergillus flavus بر تغییرات میزان اسیدهای چرب، اندیس پراکسید و تولید آفلاتوکسین در چهار واریته رایج بادام زمینی برداشت شده از سطح مزارع استان گلستان

مریم ابراهیمی؛ مرتضی خمیری؛ یحیی مقصودلو

دوره 12، شماره 4 ، مهر و آبان 1395، ، صفحه 394-402

http://dx.doi.org/10.22067/ifstrj.v12i4.33961

چکیده
  بادام‌زمینی یکی از حساس ترین محصولات کشاورزی در برابر هجوم A. flavus و متعاقبا آلودگی به آفلاتوکسین محسوب می شود. در این پژوهش پس از جداسازی و تائید شناسایی A. flavus از نمونه های بادام‌زمینی آلوده شده به این ...  بیشتر
بررسی صفات فیزیکی، ویژگی های کمی- کیفی و ترکیب های آنتی اکسیدانی پرتقال محلی سیاورز (Citrus sinensis cv. Siavaraz) در مراحل برداشت، فرآیند و نگهداری
3. بررسی صفات فیزیکی، ویژگی های کمی- کیفی و ترکیب های آنتی اکسیدانی پرتقال محلی سیاورز (Citrus sinensis cv. Siavaraz) در مراحل برداشت، فرآیند و نگهداری

سید یوسف پورمیر؛ علیرضا صادقی ماهونک؛ جواد فتاحی مقدم؛ یحیی مقصودلو؛ محمد قربانی

دوره 11، شماره 5 ، آذر و دی 1394، ، صفحه 665-676

http://dx.doi.org/10.22067/ifstrj.v0i0.33974

چکیده
  در این پژوهش صفات فیزیکی، ویژگی های کمی-کیفی و تغییر ترکیب های آنتی اکسیدانی پرتقال محلی سیاورز در مراحل برداشت، فرآیند و نگهداری بررسی شد. خصوصیات مورد ارزیابی شامل اندازه گیری طول، قطر، ضریب کرویت، ...  بیشتر
تخمین پایداری اکسایشی گردو با استفاده از روش آزمون تسریع شده عمر ماندگاری
4. تخمین پایداری اکسایشی گردو با استفاده از روش آزمون تسریع شده عمر ماندگاری

حامد حسینی؛ محمد قربانی؛ علیرضا صادقی ماهونک؛ یحیی مقصودلو

دوره 10، شماره 4 ، زمستان 1393، ، صفحه 307-317

http://dx.doi.org/10.22067/ifstrj.v10i4.43721

چکیده
  آزمون تسریع شده عمر ماند گاری با استفاده از دما های بالا (62، 72 وC° 82) جهت تخمین پیشرفت اکسایش گردو طی نگهداری بلند مدت انجام شد. به منظور ارزیابی فرایند اکسایش، شاخص های شیمیایی شامل اعداد دی و تری ان مزدوج ...  بیشتر
طراحی و بهینه یابی سامانه رنگ سنجی نرم افزاری مواد غذایی
5. طراحی و بهینه یابی سامانه رنگ سنجی نرم افزاری مواد غذایی

شاهرخ جبرائیلی؛ سید مهدی جعفری؛ یحیی مقصودلو

دوره 9، شماره 4 ، زمستان 1392

http://dx.doi.org/10.22067/ifstrj.v9i4.31331

چکیده
  در این پژوهش عوامل قابل کنترل در رنگ سنجی نرم افزاری (فتوشاپ) شامل روش نور دهی (مستقیم و غیر مستقیم)، رنگ زمینه عکس برداری (سفید و سیاه)، تنظیمات دوربین عکاسی (زوم، نور، وضوح و وضعیت محیطی) و رابطه تبدیلی ...  بیشتر
بررسی اثر پیش تیمار ترکیبی اسمز - فراصوت روی خشک شدن ورقه های کیوی
6. بررسی اثر پیش تیمار ترکیبی اسمز - فراصوت روی خشک شدن ورقه های کیوی

الهه اشراقی؛ مهدی کاشانی نژاد؛ یحیی مقصودلو؛ شهرام بیرقی طوسی؛ مهران اعلمی

دوره 9، شماره 4 ، زمستان 1392

http://dx.doi.org/10.22067/ifstrj.v9i4.31332

چکیده
  هدف از این پژوهش استفاده از پیش تیمار ترکیبی اسمز و فراصوت، و بررسی زمان خشک شدن و قابلیت جذب آب مجدد، نمونه های خشک شده کیوی (رقم هایوارد)، است. آبگیری از نمونه های کیوی در سه سطح زمانی 10، 20 و 30 دقیقه در ...  بیشتر
تاثیر سطح تماس با اتمسفر و دو دمای معمول نگهداری بر پایداری اکسایشی مغز گردو
7. تاثیر سطح تماس با اتمسفر و دو دمای معمول نگهداری بر پایداری اکسایشی مغز گردو

حامد حسینی؛ محمد قربانی؛ علیرضا صادقی ماهونک؛ یحیی مقصودلو

دوره 9، شماره 4 ، زمستان 1392

http://dx.doi.org/10.22067/ifstrj.v9i4.31347

چکیده
  پایداری اکسایشی گردو (JuglansregiaL.) طی دوره یکساله نگهداری در شرایط گوناگون ارزیابی شد. گردو های کامل، مغزهای گردو، مغز-های خرد شده گردو، مغز های گردو بسته بندی شده در پلی اتیلن تحت خلاء و پلی پروپیلن حاوی ...  بیشتر
نقش تیمار اتانولی و آنزیم پکتیناز بر راندمان استخراج لیکوپن از ضایعات صنایع تبدیلی گوجه فرنگی
8. نقش تیمار اتانولی و آنزیم پکتیناز بر راندمان استخراج لیکوپن از ضایعات صنایع تبدیلی گوجه فرنگی

آزاده رنجبر؛ یحیی مقصودلو؛ محمد قربانی؛ علیرضا صادقی ماهونک

دوره 8، شماره 1 ، بهار 1391

http://dx.doi.org/10.22067/ifstrj.v8i1.14352

چکیده
  لیکوپن کاروتنوئید عمده گوجه فرنگی و ترکیب رنگ دهنده و آنتی اکسیدان است که امروزه سعی در افزایش دستیابی به آن از طریق گوجه فرنگی و فرآورده های آن می باشد. در این تحقیق جهت استخراج لیکوپن از تیمار اتانولی ...  بیشتر
بررسی اثر پیش تیمار فراصوت روی خشک شدن ورقه های کیوی
9. بررسی اثر پیش تیمار فراصوت روی خشک شدن ورقه های کیوی

الهه اشراقی؛ یحیی مقصودلو؛ مهدی کاشانی نژاد؛ شهرام بیرقی طوسی؛ مهران اعلمی

دوره 7، شماره 4 ، زمستان 1390

http://dx.doi.org/10.22067/ifstrj.v7i4.11706

چکیده
  هدف از این پژوهش استفاده از پیش تیمار فراصوت، و بررسی زمان خشک شدن و قابلیت جذب آب مجدد، نمونه های خشک شده کیوی (رقم هایوارد)، است. پیش تیمار فراصوت از نمونه های کیوی در سه سطح زمانی 10، 20 و 30 دقیقه در دمای ...  بیشتر