بررسی اثر فیلم‌های پلی‌اولفینی حاوی آلفا توکوفرول در جلوگیری از اکسایش کرةسنتی نگهداری شده در یخچال
1. بررسی اثر فیلم‌های پلی‌اولفینی حاوی آلفا توکوفرول در جلوگیری از اکسایش کرةسنتی نگهداری شده در یخچال

لیلا خواجه وندی؛ مجید جوانمرد داخلی؛ محمدرضا اسحاقی

دوره 12، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1395، ، صفحه 127-138

http://dx.doi.org/10.22067/ifstrj.v1395i1.35993

چکیده
  کاربرد آنتی اکسیدان های طبیعی به جای انواع سنتزی در مطالعات اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته است. هدف از این تحقیق بررسی عملکرد فیلمهای پلیمری پوشانده شده با آلفا- توکوفرول در جلوگیری از اکسایش چربی در ...  بیشتر
تأثیر پوشش خوراکی پروتئین آب پنیر حاوی عصاره آویشن شیرازی و روغن سبوس برنج بر کیفیت شیمیایی، فیزیکی و میکروبی تخم‌مرغ
2. تأثیر پوشش خوراکی پروتئین آب پنیر حاوی عصاره آویشن شیرازی و روغن سبوس برنج بر کیفیت شیمیایی، فیزیکی و میکروبی تخم‌مرغ

ملاحت صفوی؛ مجید جوانمرد

دوره 11، شماره 6 ، بهمن و اسفند 1394، ، صفحه 738-746

http://dx.doi.org/10.22067/ifstrj.v1394i6.50003

چکیده
  هدف از این تحقیق، استفاده از پوشش خوراکی فعال بر پایه پروتئین آب پنیر حاوی روغن سبوس برنج و ترکیب ضدمیکروبی عصاره آویشن شیرازی، به منظور بهبود خواص فیزیکی و شیمیایی، میکروبی و استحکام ساختاری تخم‌مرغ ...  بیشتر
ارزیابی اثرات آنتی اکسیدانی عصاره استونی و متانولی دانه ذرت خوشه ای در مقایسه با TBHQ در چربی دنبه گوسفند
3. ارزیابی اثرات آنتی اکسیدانی عصاره استونی و متانولی دانه ذرت خوشه ای در مقایسه با TBHQ در چربی دنبه گوسفند

سحر لشگری؛ مجید جوانمرد

دوره 10، شماره 1 ، بهار 1393

http://dx.doi.org/10.22067/ifstrj.v10i1.34681

چکیده
  امروزه آنتی اکسیدان های طبیعی به دلیل اثرات منفی آنتی اکسیدان های مصنوعی از جمله سرطان زایی و سمیت بیشتر مورد پذیرش می باشند. این مسئله منجر به ایجاد علاقه فزاینده در جهت جستجو برای آنتی اکسیدان های طبیعی ...  بیشتر
بررسی اثر پوشش خوراکی بر پایه پروتئین آب پنیر حاوی عصاره آویشن شیرازی بر ماندگاری میوه هلو (رقم انجیری)
4. بررسی اثر پوشش خوراکی بر پایه پروتئین آب پنیر حاوی عصاره آویشن شیرازی بر ماندگاری میوه هلو (رقم انجیری)

ساناز اجنوردی؛ مجید جوانمرد؛ سیمین اسداللهی

دوره 8، شماره 3 ، پاییز 1391

http://dx.doi.org/10.22067/ifstrj.v8i3.18476

چکیده
  به دلیل مخاطرات زیست محیطی ناشی از کاربرد فیلم های مصنوعی و تجزیه ناپذیر، پژوهشگران زیادی به تولید پوشش های خوراکی طبیعی برای نگهداری مواد غذایی از جمله میوه ها و سبزی‏ها روی آورده اند و یکی از منابع ...  بیشتر