کاربرد رس سپیولیت ایرانی در شفاف‏سازی آب‏سیب: تغییرات خصوصیات کیفی طی فرایند
1. کاربرد رس سپیولیت ایرانی در شفاف‏سازی آب‏سیب: تغییرات خصوصیات کیفی طی فرایند

مرضیه میرزاآقایی؛ امیرحسین گلی؛ میلاد فتحی

دوره 14، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1397، ، صفحه 1-16

http://dx.doi.org/10.22067/ifstrj.v1395i0.53088

چکیده
  در این تحقیق برای اولین بار، عملکرد رس سپیولیت فعال‏شده با اسید در شفاف‏سازی آب‏سیب مورد بررسی قرار گرفت. از روش آماری سطح پاسخ جهت یافتن شرایط بهینه فرایند شفاف‏سازی استفاده شد و میزان کدورت آب‏سیب ...  بیشتر
بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی و حسی نوشیدنی شیر-آب انار در طی دوره نگهداری
2. بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی و حسی نوشیدنی شیر-آب انار در طی دوره نگهداری

الناز قاسم تبار؛ سید امیرحسین گلی؛ علی نصیرپور

دوره 9، شماره 4 ، زمستان 1392

http://dx.doi.org/10.22067/ifstrj.v9i4.31335

چکیده
  شیر و آب میوه به علت ارزش تغذیه ای فراوان مصرف گسترده ای در میان افراد جامعه دارند. آب انار علی رغم ویژگی های منحصر به فرد تغذیه‌ای، قدمت مصرف دیرینه ای در کشور ما دارد و محصول شیر- آب انار با خصوصیات تغذیه ...  بیشتر