تأثیر غلظت های مختلف گلیسرول بر ویژگی‌های فیلم ترکیبی بر پایه پلی وینیل الکل- صمغ قدومه شیرازی
1. تأثیر غلظت های مختلف گلیسرول بر ویژگی‌های فیلم ترکیبی بر پایه پلی وینیل الکل- صمغ قدومه شیرازی

لیلا منجذب مرودشتی؛ مسعود یاورمنش؛ آرش کوچکی

دوره 12، شماره 5 ، آذر و دی 1395، ، صفحه 663-677

http://dx.doi.org/10.22067/ifstrj.v12i5.53473

چکیده
  فیلم زیست تخریب‌پذیر ترکیبی با استفاده از پلی‌وینیل الکل- صمغ قدومه شیرازی با نسبت 60 به 40 با افزودن شش غلظت مختلف گلیسرول (%70-20) به روش قالب‌گیری ساخته شد. ویژگی‌های فیلم شامل ضخامت، دانسیته، میزان رطوبت، ...  بیشتر
بررسی فعالیت‌های ضدمیکروبی فلور لاکتیکی جدا شده از مراحل تولید کره مسکه علیه باکتری‌های شاخص مواد غذایی
2. بررسی فعالیت‌های ضدمیکروبی فلور لاکتیکی جدا شده از مراحل تولید کره مسکه علیه باکتری‌های شاخص مواد غذایی

محمد رضا عدالتیان دوم؛ مسعود یاورمنش؛ فریبا قیامتی یزدی؛ مرتضی خمیری؛ ندا نیری

دوره 12، شماره 4 ، مهر و آبان 1395، ، صفحه 438-452

http://dx.doi.org/10.22067/ifstrj.v12i4.36183

چکیده
  فعالیت بازدارندگی 51 جدایه باکتری اسیدلاکتیک بدست آمده از شیر گوسفند، ماست گوسفندی و کره محلی مسکه در مقابل میکروارگانیسم‌های شاخص بیماری‌زا شامل: استافیلوکوکوس اورئوس، اشرشیا کلی، لیستریا اینوکواو ...  بیشتر
بررسی حضور قارچ‌های مولد آفلاتوکسین در پسته منطقه خراسان (شهرستان‌های گناباد و فیض‌آباد) با‌‌استفاده از روش مولکولی
3. بررسی حضور قارچ‌های مولد آفلاتوکسین در پسته منطقه خراسان (شهرستان‌های گناباد و فیض‌آباد) با‌‌استفاده از روش مولکولی

نسیم پورابراهیم؛ مسعود یاورمنش

دوره 12، شماره 2 ، خرداد و تیر 1395، ، صفحه 318-329

http://dx.doi.org/10.22067/ifstrj.v1395i2.42364

چکیده
  هدف از این پژوهش، بررسی رابطه احتمالی بین حضور کپک آسپرژیلوس و ژن‌های مولد آفلاتوکسین با شمارش کپک و مخمر، شمارش کلی میکرارگانیسم‌های مزوفیل و درصد رطوبت در پسته خام بود. بدین‌منظور نمونه‌برداری از ...  بیشتر
مقایسه اثر ضدمیکروبی عصاره آبی رازک با هومولون رازک بر استافیلوکوکوس اورئوس، لیستریامونوسیتوژنز، سالمونلا انتریکاو انتروباکتروآئروژنز
4. مقایسه اثر ضدمیکروبی عصاره آبی رازک با هومولون رازک بر استافیلوکوکوس اورئوس، لیستریامونوسیتوژنز، سالمونلا انتریکاو انتروباکتروآئروژنز

علی محمدی ثانی؛ مریم اعظمی؛ مسعود یاورمنش

دوره 11، شماره 2 ، خرداد و تیر 1394، ، صفحه 218-224

http://dx.doi.org/10.22067/ifstrj.v1394i2.38741

چکیده
  ترکیبات مشتق شده از گیاهان قرن ها است که به دلیل داشتن فعالیت ضد میکروبی استفاده های دارویی داشته اند. در این تحقیق اثر ضد باکتریایی گیاه دارویی رازک (Humulus lupulus) که جایگاه مهمی در بین داروهای سنتی ایران ...  بیشتر
پیش بینی تاثیر اجزاء موجود در شیرخام بر بازیافت و استخراج ژنوم ویروس های روده ای با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی و استنتاج فازی-عصبی تطابقی(ANFIS)
5. پیش بینی تاثیر اجزاء موجود در شیرخام بر بازیافت و استخراج ژنوم ویروس های روده ای با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی و استنتاج فازی-عصبی تطابقی(ANFIS)

مسعود یاورمنش؛ مصطفی شهیدی نوقابی

دوره 10، شماره 2 ، تابستان 1393

http://dx.doi.org/10.22067/ifstrj.v10i2.37822

چکیده
  در میان مواد غذایی که می تواند به صورت بالقوه ناقل ویروس های بیماری زا باشد شیرخام قرار دارد. بر همین اساس نحوه قرارگیری ویروس های بیماری زا در شیرخام به شدت وابسته به حضور ترکیبات شیر بوده و دستیابی به ...  بیشتر
بررسی تأثیر WPC و آغازگرهای تولید کننده EPS بر برخی خصوصیات فیزیکی دوغ
6. بررسی تأثیر WPC و آغازگرهای تولید کننده EPS بر برخی خصوصیات فیزیکی دوغ

فخری شهیدی؛ محبت محبّی؛ مسعود یاورمنش

دوره 9، شماره 4 ، زمستان 1392

http://dx.doi.org/10.22067/ifstrj.v9i4.30072

چکیده
  کنسانتره پروتین آب پنیر (WPC) در چهار سطح، جانشین پودر شیر پس چرخ (SMP) در تولید شیر بازسازی شده گردید و از دو آغازگر راپی و یک آغازگر غیر راپی برای تولید دوغ استفاده شد. با افزایش مقدار WPC مقدار تنش تسلیم دوغ ...  بیشتر
شناسایی وارزیابی تغییرات فلورلاکتیکی ذاتی پنیر کوزه تازه ورسیده بر پایه روش مبتنی بر کشت و تخمیر کربوهیدرات
7. شناسایی وارزیابی تغییرات فلورلاکتیکی ذاتی پنیر کوزه تازه ورسیده بر پایه روش مبتنی بر کشت و تخمیر کربوهیدرات

محمدرضا عدالتیان؛ محمدباقر حبیبی نجفی؛ سید علی مرتضوی؛ سید مجید هاشمی؛ مسعود یاورمنش

دوره 9، شماره 2 ، تابستان 1392

http://dx.doi.org/10.22067/ifstrj.v9i2.25672

چکیده
  در این پژوهش، نمونه‌های تازه(یک روزه) و رسیده (90 روزه) پنیر کوزه ، یکی از پنیرهای حاصل از شیرخام، جهت شناسایی فلورلاکتیکی، مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفتند. در مرحله نخست به منظور جداسازی جنس‌های مختلف ...  بیشتر