اثر عوامل محیطی بر روی خواص ضدلیستریایی نایسین
1. اثر عوامل محیطی بر روی خواص ضدلیستریایی نایسین

میرحسن موسوی؛ نسیم شاویسی

دوره 11، شماره 2 ، خرداد و تیر 1394، ، صفحه 211-217

http://dx.doi.org/10.22067/ifstrj.v1394i2.27396

چکیده
  نایسین متعلق به گروه A لانتی بیوتیک‏ها بوده و مشهورترین باکتریوسینی است که به عنوان نگهدارنده طبیعی در محصولات غذایی مانند شیر و پنیر مورد استفاده قرار می‏گیرد. این پپتید بر روی طیف وسیعی از باکتری‏های ...  بیشتر