بررسی تغییرات محتوای رطوبت و جذب روغن به‌همراه مدل سازی آن‌ها در قطعات سیب زمینی
1. بررسی تغییرات محتوای رطوبت و جذب روغن به‌همراه مدل سازی آن‌ها در قطعات سیب زمینی

فاطمه روشنی؛ سارا موحد؛ حسین احمدی چناربن

دوره 11، شماره 5 ، آذر و دی 1394، ، صفحه 597-607

http://dx.doi.org/10.22067/ifstrj.v0i0.31061

چکیده
  چکیده در تحقیق حاضر تاثیر پیش تیمارهای اولتراسوند و خشک‌کردن، بر محتوای رطوبت و میزان جذب روغن قطعات سیب زمینی رقم ساتینا، طی فرآیند سرخ‌کردن عمیق مورد بررسی قرار گرفت. پیش تیمار اولتراسوند در دو فرکانس ...  بیشتر
بررسی ویژگی‌های رئولوژیکی خمیر و ارگانولپتیکی نان‌های تست حاوی آرد موز
2. بررسی ویژگی‌های رئولوژیکی خمیر و ارگانولپتیکی نان‌های تست حاوی آرد موز

سارا موحد؛ ساناز ژرفی؛ حسین احمدی چناربن

دوره 9، شماره 4 ، زمستان 1392

http://dx.doi.org/10.22067/ifstrj.v9i4.31360

چکیده
  در سال‌های اخیر استفاده از افزودنی‌ها به منظور افزایش کیفیت و بهبود خواص تغذیه‌ای نان مورد توجه قرارگرفته است. آرد موز به دلیل دارا بودن مقادیر قابل توجه‌ای فیبر، پروتئین، املاح و ویتامین‌ها می‌تواند ...  بیشتر