مقایسه خواص ضداکسایشی زرشک تازه integerrima×Vulgaris)) Berberis در حلال‌های آبی و الکلی
1. مقایسه خواص ضداکسایشی زرشک تازه integerrima×Vulgaris)) Berberis در حلال‌های آبی و الکلی

فریده شریفی؛ لطیفه پوراکبر

دوره 12، شماره 2 ، خرداد و تیر 1395، ، صفحه 296-307

http://dx.doi.org/10.22067/ifstrj.v1395i2.39611

چکیده
  گیاه زرشک (Barberry) متعلق به خانواده یBerberidaceae می باشد که بدلیل اثرات کاهش قند و فشار خون در طب سنتی استفاده می شود. هدف از این تحقیق بررسی مقایسه ای مقدار ترکیبات فنلی، فلاونوییدی، ظرفیت آنتی اکسیدانی، سنجش ...  بیشتر
ارزیابی میزان ترکیبات فنلی سیب استان آذربایجان غربی و فعالیت آنتی اکسیدانی آن در جلوگیری از اکسیداسیون روغن کره محلی
2. ارزیابی میزان ترکیبات فنلی سیب استان آذربایجان غربی و فعالیت آنتی اکسیدانی آن در جلوگیری از اکسیداسیون روغن کره محلی

لطیفه پوراکبر

دوره 11، شماره 5 ، آذر و دی 1394، ، صفحه 572-583

http://dx.doi.org/10.22067/ifstrj.v0i0.29073

چکیده
  آنتی اکسیدان ها ترکیباتی هستند که با جلوگیری از آسیب های ناشی از رادیکال های آزاد، مانع بروز بسیاری از بیماری ها می شوند. بدلیل اثرات سوء تغذیه ای آنتی اکسیدان های سنتزی، مصرف آنتی اکسیدان های طبیعی با ...  بیشتر