مدل سازی سینتیک افت رطوبت قطعات سیب زمینی پیش تیمار شده با اولتراسوند و مایکروویو در طی فرایند سرخ کردن عمیق
1. مدل سازی سینتیک افت رطوبت قطعات سیب زمینی پیش تیمار شده با اولتراسوند و مایکروویو در طی فرایند سرخ کردن عمیق

جلال دهقان نیا؛ حامد باقری درویش محمد؛ بابک قنبرزاده

دوره 12، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1395، ، صفحه 109-126

http://dx.doi.org/10.22067/ifstrj.v1395i1.35584

چکیده
  مدل سازی فرایند سرخ کردن در جهت آگاهی از روابط بین متغییرهای مختلف، می تواند گامی مناسب در جهت بهبود کیفیت محصول باشد. در این پژوهش، اثر پیش تیمار اولتراسوند تحت فرکانس های 28 و 40 کیلوهرتز به مدت 15 دقیقه ...  بیشتر
مدل سازی جذب روغن قطعات سیب زمینی پیش تیمارشده با اولتراسوند، مایکروویو و آبگیری اسمزی طی فرآیند سرخ کردن عمیق
2. مدل سازی جذب روغن قطعات سیب زمینی پیش تیمارشده با اولتراسوند، مایکروویو و آبگیری اسمزی طی فرآیند سرخ کردن عمیق

مهدی برمور؛ جلال دهقان نیا؛ بابک قنبرزاده

دوره 10، شماره 4 ، زمستان 1393، ، صفحه 349-362

http://dx.doi.org/10.22067/ifstrj.v10i4.43731

چکیده
  این تحقیق، با هدف بررسی اثر شرایط فرآیند و پیش تیمارهای اولتراسوند، مایکروویو و آبگیری اسمزی با محلول نمک بر انتقال جرم و جذب روغن قطعات سیب زمینی طی فرآیند سرخ کردن انجام گرفت. در این پژوهش، پیش تیمار ...  بیشتر