بررسی ویژگی های کلوئیدی نانو لیپوزوم های حاوی بتاکاروتن تولید شده به روش حرارتی
1. بررسی ویژگی های کلوئیدی نانو لیپوزوم های حاوی بتاکاروتن تولید شده به روش حرارتی

بابک قنبرزاده؛ صحرا بشیری؛ حامد همیشه کار؛ جلال دهقان نیا

دوره 12، شماره 5 ، آذر و دی 1395، ، صفحه 609-619

http://dx.doi.org/10.22067/ifstrj.v12i5.41745

چکیده
  ریزپوشانی مواد غذا- دارو در حامل های لیپیدی، از جمله لیپوزوم ها، منجر به افزایش قابلیت زیست فراهمی مواد فعال، رهایش کنترل شده و دقیق آن ها، حفظ پایداری آن ها در برابر شرایط مختلف محیطی و حلالیت مواد فعال ...  بیشتر
بررسی مهاجرت استرهای فتالات از پلی اتیلن ترفتالات محلول مدل آبلیمو
2. بررسی مهاجرت استرهای فتالات از پلی اتیلن ترفتالات محلول مدل آبلیمو

لادن رحیمی؛ بابک قنبرزاده؛ جلال دهقان نیا

دوره 12، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1395، ، صفحه 79-87

http://dx.doi.org/10.22067/ifstrj.v1395i1.30485

چکیده
  نرم کننده ها (پلاستی سایزرها) از جملۀ مواد افزودنی مورد استفاده در پلاستیک ها هستند که می توانند بطور بالقوه طی نگهداری مواد غذایی در بسته بندیهای پلاستیکی، به مواد غذایی مهاجرت کرده و مشکلاتی را در ایمنی ...  بیشتر
مطالعه خواص فیزیکوشیمیایی فیلم نانوکامپوزیت فعال آنتی اکسیدانی برپایه پلی لاکتیک اسید
3. مطالعه خواص فیزیکوشیمیایی فیلم نانوکامپوزیت فعال آنتی اکسیدانی برپایه پلی لاکتیک اسید

بابک قنبرزاده؛ جلال دهقان نیا؛ علی اکبر انتظامی؛ اصغر خسروشاهی اصل

دوره 10، شماره 4 ، زمستان 1393، ، صفحه 337-348

http://dx.doi.org/10.22067/ifstrj.v10i4.43725

چکیده
  نانوفیبر سلولزی اصلاح شده با اسید چرب (MCNF) و آنتی اکسیدان ترت بوتیل هیدروکینون (TBHQ) به فیلم پلی لاکتیک اسید (PLA) اضافه شدند و تأثیر آنها بر ریز ساختار، ویژگی‌های حرارتی، مکانیکی و بازدارندگی فیلم PLA مورد ...  بیشتر
مدل سازی جذب روغن قطعات سیب زمینی پیش تیمارشده با اولتراسوند، مایکروویو و آبگیری اسمزی طی فرآیند سرخ کردن عمیق
4. مدل سازی جذب روغن قطعات سیب زمینی پیش تیمارشده با اولتراسوند، مایکروویو و آبگیری اسمزی طی فرآیند سرخ کردن عمیق

مهدی برمور؛ جلال دهقان نیا؛ بابک قنبرزاده

دوره 10، شماره 4 ، زمستان 1393، ، صفحه 349-362

http://dx.doi.org/10.22067/ifstrj.v10i4.43731

چکیده
  این تحقیق، با هدف بررسی اثر شرایط فرآیند و پیش تیمارهای اولتراسوند، مایکروویو و آبگیری اسمزی با محلول نمک بر انتقال جرم و جذب روغن قطعات سیب زمینی طی فرآیند سرخ کردن انجام گرفت. در این پژوهش، پیش تیمار ...  بیشتر
بررسی ویژگی های مکانیکی، نوری و آبدوستی سطحی زیست نانوکامپوزیت های بر پایۀ نشاستۀ اصلاح شده - نانوکریستال سلولز - نانوذرات دی اکسید تیتانیم
5. بررسی ویژگی های مکانیکی، نوری و آبدوستی سطحی زیست نانوکامپوزیت های بر پایۀ نشاستۀ اصلاح شده - نانوکریستال سلولز - نانوذرات دی اکسید تیتانیم

نسرین جمشیدی کلجکاهی؛ بابک قنبرزاده؛ جلال دهقان نیا؛ محمود صوتی؛ علی اکبر انتظامی

دوره 10، شماره 3 ، پاییز 1393

http://dx.doi.org/10.22067/ifstrj.v10i3.38456

چکیده
  در این پژوهش، ابتدا نانوکریستال سلولزCNC) ) از لینتر پنبه تهیه شد و برای تایید دست یابی به مقیاس نانو از میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM) استفاده شد. با توجه به معایب فیلم خالص نشاسته، در این پژوهش برای بهبود ...  بیشتر
بهینه سازی محلول اسمزی و بررسی اثرات آبگیری اسمزی بر ویژگیهای بافتی و رنگی میوۀ «به» فرآیند شده با پوشش های پلی ساکاریدی فعال
6. بهینه سازی محلول اسمزی و بررسی اثرات آبگیری اسمزی بر ویژگیهای بافتی و رنگی میوۀ «به» فرآیند شده با پوشش های پلی ساکاریدی فعال

مینا اکبریان؛ بابک قنبرزاده؛ جلال دهقان نیا؛ محمود صوتی خیابانی

دوره 9، شماره 2 ، تابستان 1392

http://dx.doi.org/10.22067/ifstrj.v9i2.25678

چکیده
  در این مطالعه، ابتدا بهینه سازی ترکیب محلول اسمزی (حاوی فروکتوز، کلرید کلسیم و اسید سیتریک) در فرآیند آبگیری اسمزی میوۀ به، بر اساس حداکثر آبگیری5 (WL) و توسط روش سطح پاسخ (RSM)6 و طرح مرکب مرکزی با 18 تیمار ...  بیشتر
بررسی تاثیر نانورس (مونت موریلونیت) بر ویژگی های نفوذپذیری به بخار آب، زاویۀ تماس و خواص حرارتی فیلم نانوکامپوزیتی بر پایۀ کربوکسی متیل سلولز- پلی وینیل الکل
7. بررسی تاثیر نانورس (مونت موریلونیت) بر ویژگی های نفوذپذیری به بخار آب، زاویۀ تماس و خواص حرارتی فیلم نانوکامپوزیتی بر پایۀ کربوکسی متیل سلولز- پلی وینیل الکل

لیلا ابوالقاسمی فخری؛ بابک قنبرزاده؛ جلال دهقان نیا؛ علی اکبر انتظامی

دوره 8، شماره 4 ، زمستان 1391

http://dx.doi.org/10.22067/ifstrj.v8i4.20159

چکیده
  ویژگی آب دوستی بالا، یکی از مهمترین مشکلات پلاستیک های بسته بندی بر پایۀ بیوپلیمرهاست و ترکیب آن ها با پلیمرهای سنتزی سازگار با آن ها و استفاده از نانوذراتی مانند نانورس به عنوان پرکننده، روشهای بهبود ...  بیشتر