افزایش ماندگاری قارچ تکمه‌ای با اسانس خوشاریزه و بسته‌بندی نانوکامپوزیت پلی اتیلن-رس
1. افزایش ماندگاری قارچ تکمه‌ای با اسانس خوشاریزه و بسته‌بندی نانوکامپوزیت پلی اتیلن-رس

سیف اله حمزه کلکناری؛ حجت اله بداقی؛ زیبا قسیمی حق

دوره 17، شماره 2 ، خرداد و تیر 1400، ، صفحه 315-328

http://dx.doi.org/10.22067/ifstrj.v17i1.83935

چکیده
  در این پژوهش، ویژگی­­های کمی و کیفی قارچ تکمه­ای در دمای 4 درجه سانتی­گراد طی 35 روز نگهداری در بسته­بندی­های پلی­اتیلن و نانوکامپوزیت پلی­اتیلن-رس 5 درصد در ترکیب با اسانس خوشاریزه در سه ...  بیشتر
بررسی فعالیت ضدقارچی اسانس آویشن نانوکپسوله در برابر Botrytis cinerea در انگور قرمز شاهرودی
2. بررسی فعالیت ضدقارچی اسانس آویشن نانوکپسوله در برابر Botrytis cinerea در انگور قرمز شاهرودی

حدیثه کریمی؛ حجت اله بداقی؛ احمد رجایی؛ شیده موجرلو

دوره 16، شماره 4 ، مهر و آبان 1399، ، صفحه 367-381

http://dx.doi.org/10.22067/ifstrj.v16i4.76390

چکیده
  پژوهش حاضر به‌منظور بررسی فعالیت ضدقارچی و پایداری اسانس آویشن درون پوشانی در نانوژل کیتوزان- مریستیک اسید در برابر قارچ Botrytis cinerea در انگور قرمز شاهرودی انجام گرفت. اثر نانوژل کیتوزان-مریستیک اسید در ...  بیشتر
بررسی اثرات فتوکاتالیتی-ضد میکروبی فیلم نانوکامپوزیت رس-دی‌اکسیدتیتانیوم در شرایط درون شیشه‌ای و بسته‌بندی پس از برداشت زردآلو
3. بررسی اثرات فتوکاتالیتی-ضد میکروبی فیلم نانوکامپوزیت رس-دی‌اکسیدتیتانیوم در شرایط درون شیشه‌ای و بسته‌بندی پس از برداشت زردآلو

حجت اله بداقی؛ یونس مستوفی؛ عبدالرسول ارومیه ای؛ ذبیح اله زمانی؛ بابک قنبرزاده؛ زیبا قسیمی حق

دوره 11، شماره 5 ، آذر و دی 1394، ، صفحه 707-708

http://dx.doi.org/10.22067/ifstrj.v0i0.32268

چکیده
  در این پژوهش قابلیت ضدمیکروبی یک فیلم جدید فتوکاتالیست حاوی نانو ذرات رس و دی‌اکسیدتیتانیوم در ماتریس پلیمری پلی‌اتیلن با چگالی پایین در برابر باکتری‌های Pseudomonas spp. و مخمر Rhodotorula mucilaginosa در شرایط درون ...  بیشتر