سینتیک نفوذ ترکیبات فنولی پسماند انگور در ژل آلوئه ورا حین آبگیری اسمزی
1. سینتیک نفوذ ترکیبات فنولی پسماند انگور در ژل آلوئه ورا حین آبگیری اسمزی

الهام آذرپژوه؛ پروین شرایعی؛ فرزاد غیبی

دوره 14، شماره 5 ، آذر و دی 1397، ، صفحه 767-776

http://dx.doi.org/10.22067/ifstrj.v14i5.67502

چکیده
  این پژوهش با هدف بررسی سینتیک نفوذ ترکیبات عملگرای فنولی موجود در پسماند انگور (آرگول) در ژل آلوئه‌ورا انجام شد. برش‌های استوانه‌ایی ژل آلوئه‌ورا در محلول اسمزی با غلظت‌های مختلف ساکارز (40، 50 و60 درصد) ...  بیشتر
بهینه‌یابی فرآیند خشک کردن لایه نازک گلبرگ زعفران به‌منظور حفظ ترکیبات زیست‌فعال با استفاده از روش سطح پاسخ
2. بهینه‌یابی فرآیند خشک کردن لایه نازک گلبرگ زعفران به‌منظور حفظ ترکیبات زیست‌فعال با استفاده از روش سطح پاسخ

پروین شرایعی؛ حسین چاجی

دوره 14، شماره 5 ، آذر و دی 1397، ، صفحه 877-889

http://dx.doi.org/10.22067/ifstrj.v14i5.67570

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر خشک‌کردن لایه نازک بر ویژگی‌های کمی و کیفی گلبرگ زعفران و همچنین تعیین شرایط بهینة خشک کردن صورت پذیرفت. طراحی آزمایش تجربی خشک کردن گلبرگ زعفران با استفاده از نرم‌افزار ...  بیشتر
Microencapsulation of anthocyanin pigments obtained from seedless barberry (berberis vulgaris L.) fruit using freeze drying
3. Microencapsulation of anthocyanin pigments obtained from seedless barberry (berberis vulgaris L.) fruit using freeze drying

پروین شرایعی

دوره 13، شماره 3 ، مرداد و شهریور 1396، ، صفحه 14-27

http://dx.doi.org/10.22067/ifstrj.v1396i3.58661

چکیده
  The acidified ethanol extracts of dried barberry which have a relatively high anthocyanin content (376.28± 1.45 mg c3g/Kg dmp) were freeze dried using maltodextrin (MDX), polyvinyl-pyrrolidone (PVP) and mixture of MDX and calcium alginate (MDX-CaAlg) as a carrier and coating agents. The qualitative attributes of the powders were characterized by their productively ...  بیشتر