ارزیابی خواص عملکردی موسیلاژ دانه بِه استخراج شده به کمک فراصوت
1. ارزیابی خواص عملکردی موسیلاژ دانه بِه استخراج شده به کمک فراصوت

عاطفه فرهمند؛ مهدی وریدی؛ آرش کوچکی

دوره 12، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1395، ، صفحه 163-181

http://dx.doi.org/10.22067/ifstrj.v1395i1.40595

چکیده
  موسیلاژ دانه بِه از جمله هیدروکلوئیدهای بومی است که استخراج آن به علت ویسکوزیته بالا نیازمند روشی است که علاوه بر کاهش زمان و مصرف انرژی، از بازدهی بالایی نیز برخوردار باشد. استخراج به کمک فراصوت به عنوان ...  بیشتر
مقایسه ویژگی های کیفی برگه خرمالو خشک شده به دو روش هوای داغ و مادون قرمز
2. مقایسه ویژگی های کیفی برگه خرمالو خشک شده به دو روش هوای داغ و مادون قرمز

عاطفه فرهمند؛ سیده فاطمه موسوی بایگی؛ مسعود تقی زاده؛ امین ضیافروغی

دوره 11، شماره 5 ، آذر و دی 1394، ، صفحه 654-664

http://dx.doi.org/10.22067/ifstrj.v0i0.32844

چکیده
  در این پژوهش تاثیر خشک کردن به دو روش هوای داغ و مادون قرمز هر کدام در سه سطح دمایی (50، 60 و◦C70) بر ویژگی های کیفی از جمله بازجذب آب، شاخص های رنگ، چروکیدگی، بافت و خواص حسی برگه خرمالو مورد بررسی قرار گرفت. ...  بیشتر