ارزیابی ویژگی های فیزیکوشیمیایی و مکانیکی گاودانه (Vicia ervilia) و بررسی خصوصیات عملکردی آرد حاصل از آن
1. ارزیابی ویژگی های فیزیکوشیمیایی و مکانیکی گاودانه (Vicia ervilia) و بررسی خصوصیات عملکردی آرد حاصل از آن

مسعود تقی زاده؛ بهداد شکرالهی یانچشمه؛ فاطمه حامدی

دوره 13، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1396، ، صفحه 38-52

http://dx.doi.org/10.22067/ifstrj.v1395i0.57362

چکیده
  با توجه به نیاز روز افزون بشر به منابع جدید پروتئینی و میزان بالای پروتئین در دانه گاودانه،در این پژوهش خصوصیات فیزیکوشیمیایی و مکانیکی دانه گاودانه و ویژگی های عملکردی آرد حاصل از آن، مورد ارزیابی قرار ...  بیشتر
تاثیر دما و میزان ماده جامد محلول بر خصوصیات فیزیکی– حرارتی عصاره مالت
2. تاثیر دما و میزان ماده جامد محلول بر خصوصیات فیزیکی– حرارتی عصاره مالت

فاطمه حیدری دلفارد؛ مسعود تقی زاده؛ سید محمد علی رضوی

دوره 12، شماره 5 ، آذر و دی 1395، ، صفحه 706-715

http://dx.doi.org/10.22067/ifstrj.v12i5.38767

چکیده
  تعیین خواص حرارتی- فیزیکی عصاره مالت جهت تخمین سرعت انتقال حرارت، تولید، حمل ونقل و نگهداری همچنین ارزیابی و مدل سازی فرایند هایی از قبیل خشک کردن و تغلیظ ضروری است. در این پژوهش خواص حرارتی– فیزیکی عصاره ...  بیشتر
مقایسه ویژگی های کیفی برگه خرمالو خشک شده به دو روش هوای داغ و مادون قرمز
3. مقایسه ویژگی های کیفی برگه خرمالو خشک شده به دو روش هوای داغ و مادون قرمز

عاطفه فرهمند؛ سیده فاطمه موسوی بایگی؛ مسعود تقی زاده؛ امین ضیافروغی

دوره 11، شماره 5 ، آذر و دی 1394، ، صفحه 654-664

http://dx.doi.org/10.22067/ifstrj.v0i0.32844

چکیده
  در این پژوهش تاثیر خشک کردن به دو روش هوای داغ و مادون قرمز هر کدام در سه سطح دمایی (50، 60 و◦C70) بر ویژگی های کیفی از جمله بازجذب آب، شاخص های رنگ، چروکیدگی، بافت و خواص حسی برگه خرمالو مورد بررسی قرار گرفت. ...  بیشتر
تاثیر زانتان بر خواص فیزیکی و بافتی نان باگت حاوی کنجالۀ ارده
4. تاثیر زانتان بر خواص فیزیکی و بافتی نان باگت حاوی کنجالۀ ارده

حبیب جهاندیده؛ مسعود تقی زاده؛ محمدحسین حداد خداپرست؛ آرش کوچکی

دوره 11، شماره 4 ، مهر و آبان 1394، ، صفحه 337-350

http://dx.doi.org/10.22067/ifstrj.v1394i11.50578

چکیده
  کنجاله ارده نقش تغذیه ای مناسبی از نظر پروتئین با کیفیت بالا و مواد معدنی نظیر کلسیم و فسفر ایفا می کند. جایگزینی بخشی از آرد گندم با کنجالۀ ارده اثرات نامطلوبی بر خواص فیزیکی و بافتی نان دارد. در مطالعۀ ...  بیشتر
بررسی تغییرات فیزیکو شیمیایی بژی (نوعی کلوچه ی سرخ شده) هنگام سرخ شدن به روش عمیق
5. بررسی تغییرات فیزیکو شیمیایی بژی (نوعی کلوچه ی سرخ شده) هنگام سرخ شدن به روش عمیق

آرش قیطران پور؛ مسعود تقی زاده؛ حامد مهدویان مهر؛ محمدرضا عبدالهی مقدم

دوره 10، شماره 1 ، بهار 1393

http://dx.doi.org/10.22067/ifstrj.v10i1.34810

چکیده
  بژی نوعی کلوچه ی سرخ شده ی شیرین است که در مناطق غربی ایران به صورت سنتی تولید می شود. در این تحقیق تاثیر دو عامل دما (150، 165 وC°180) و زمان سرخ کردن (8-1 دقیقه) بر ویژگی های فیزیکوشیمیایی بژی مورد بررسی قرارگرفت. ...  بیشتر