تولید شیر شتر پروبیوتیک غنی‌سازی شده با پودر پوست انار
1. تولید شیر شتر پروبیوتیک غنی‌سازی شده با پودر پوست انار

سید محسن مرتضوی؛ حسین جلالی؛ سید حمیدرضا ضیاءالحق

دوره 16، شماره 6 ، بهمن و اسفند 1399، ، صفحه 123-132

http://dx.doi.org/10.22067/ifstrj.v16i6.89179

چکیده
  در این مطالعه، از باکتری پروبیوتیک Lactobacillus acidophilus با درصدهای مختلف پودر پوست انار (صفر، 5/0، 1 ، 5/1 و 2 درصد) برای تولید یک نوشیدنی فراسودمند مبتنی بر شیر شتر استفاده شد. خصوصیات فیزیکوشیمیایی، آنتی‌اکسیدانی ...  بیشتر