مقایسه خواص ضداکسایشی زرشک تازه integerrima×Vulgaris)) Berberis در حلال‌های آبی و الکلی
1. مقایسه خواص ضداکسایشی زرشک تازه integerrima×Vulgaris)) Berberis در حلال‌های آبی و الکلی

فریده شریفی؛ لطیفه پوراکبر

دوره 12، شماره 2 ، خرداد و تیر 1395، ، صفحه 296-307

http://dx.doi.org/10.22067/ifstrj.v1395i2.39611

چکیده
  گیاه زرشک (Barberry) متعلق به خانواده یBerberidaceae می باشد که بدلیل اثرات کاهش قند و فشار خون در طب سنتی استفاده می شود. هدف از این تحقیق بررسی مقایسه ای مقدار ترکیبات فنلی، فلاونوییدی، ظرفیت آنتی اکسیدانی، سنجش ...  بیشتر