ریزپوشانی روغن نعناع (Menthaspicata) با استفاد از نشاسته اصلاح‌شده
1. ریزپوشانی روغن نعناع (Menthaspicata) با استفاد از نشاسته اصلاح‌شده

ستاره حسین زاده؛ آرام بستان؛ محمد حسین حدادخداپرست؛ محبت محبی

دوره 12، شماره 5 ، آذر و دی 1395، ، صفحه 639-651

http://dx.doi.org/10.22067/ifstrj.v12i5.52033

چکیده
  روغن برگ گیاه نعناع یکی از انواع طعم‌دهنده‌های طبیعی و غیر محلول در آب بوده که به‌علت دارا بودن ویژگی‌های آروماتیک خاص از اهمیت ویژه‌‌ای در صنایع غذایی برخوردار است. در این پژوهش ریزپوشانی روغن نعناع ...  بیشتر
ریزپوشانی روغن نعناع (Menthaspicata) به روش خشک کردن پاششی
2. ریزپوشانی روغن نعناع (Menthaspicata) به روش خشک کردن پاششی

ستاره حسین زاده؛ محمدحسین حداد خداپرست؛ آرام بستان؛ محبت محبی

دوره 12، شماره 4 ، مهر و آبان 1395، ، صفحه 499-511

http://dx.doi.org/10.22067/ifstrj.v12i4.42498

چکیده
  روغن‌های معطر، ترکیبات چربی‌دوست و فرار استخراج شده از گیاهان هستند که به‌عنوان طعم‌دهنده‌های خوراکی مورد استفاده قرار‌ می‌گیرند. در این تحقیق ریزپوشانی روغن نعناع به روش خشک‌کردن پاششی و با هدف ...  بیشتر