مدلسازی فرآیند سرخ‌کردن سیب‌زمینی جهت تعیین ضرایب انتقال جرم
1. مدلسازی فرآیند سرخ‌کردن سیب‌زمینی جهت تعیین ضرایب انتقال جرم

وحید محمدپور کاریزکی؛ محمد تقی حامد موسویان

دوره 8، شماره 2 ، تابستان 1391

http://dx.doi.org/10.22067/ifstrj.v8i2.17281

چکیده
  سرخ‌کردن یکی از مهم‌ترین عملیات واحدهای مورد استفاده در صنایع غذایی بوده که به شکل‌های مختلفی از جمله سرخ‌کردن تحت خلاء، تحت فشار، با استفاده از امواج مایکروویو و سرخ‌کردن عمیق قابل اجراست. به طورکلی ...  بیشتر