تشخیص تازگی گوشت گوساله به کمک پردازش تصویر و سطح پاسخ
1. تشخیص تازگی گوشت گوساله به کمک پردازش تصویر و سطح پاسخ

حسین جوادی کیا؛ مهدی قاسمی ورنامخواستی؛ سجاد سبزی

دوره 13، شماره 2 ، خرداد و تیر 1396، ، صفحه 251-261

http://dx.doi.org/10.22067/ifstrj.v1395i0.50161

چکیده
  گوشت و محصولات مرتبط با آن ارزش تجاریی بالایی داشته و یکی از مهمترین اقلام سبد غذایی خانوار را تشکیل می‌دهد. با توجه به عرضه گوشت در قصابی‌ها و نیز استفاده از آن در کارخانه‌های فرآوری نیاز به اطمینان ...  بیشتر