تأثیر پیش تیمارهای بلانچینگ و مایکروویو بر خواص کیفی سرخ کرده برش‌های کدو مسمایی (L .Cucurbita pepo)
1. تأثیر پیش تیمارهای بلانچینگ و مایکروویو بر خواص کیفی سرخ کرده برش‌های کدو مسمایی (L .Cucurbita pepo)

نینا دلیری؛ فریبا زینالی؛ محسن اسمعیلی

دوره 11، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1394، ، صفحه 48-55

http://dx.doi.org/10.22067/ifstrj.v11i1.43950

چکیده
  در این پژوهش تأثیر پیش تیمارهای قبل از فرآیند (آنزیم بری)، نوع روغن، دما و زمان فرآیند بر میزان دفع رطوبت، میزان جذب روغن، عدد پراکسید و عدد اسیدی برش های کدو مسمایی (L .Cucurbita pepo) طی فرآیند سرخ کردن عمیق مورد ...  بیشتر