به‌کارگیری لاکتوباسیلوس روتری در تهیه نان پروبیوتیک بخش 2: ارزیابی فرآیند ریزپوشانی دولایه لاکتوباسیلوس روتری به روش بسترشناور بر مقاومت حرارتی
1. به‌کارگیری لاکتوباسیلوس روتری در تهیه نان پروبیوتیک بخش 2: ارزیابی فرآیند ریزپوشانی دولایه لاکتوباسیلوس روتری به روش بسترشناور بر مقاومت حرارتی

علیرضا بصیری؛ لیلا زاغری؛ سمیه رحیمی؛ علی زنوزی

دوره 14، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1397، ، صفحه 93-106

http://dx.doi.org/10.22067/ifstrj.v1396i0.56866

چکیده
  در این تحقیق از کیتوزان، کلریدکلسیم و صمغ عربی به‌ترتیب در غلظت‌های (5/0، 1 و 5/1 درصد)، (5 درصد) و (5/1، 3 و 6 درصد) (وزنی/ حجمی) برای ریزپوشانی لایه‏دوم گرانول‌های حاوی لاکتوباسیلوس روتری، استفاده شد. زنده‌مانی ...  بیشتر
بکارگیری لاکتوباسیلوس روتری در تهیه نان پروبیوتیک بخش 1: ارزیابی فرآیند ریزپوشانی به روش بسترشناور بر زنده ‏مانی لاکتوباسیلوس روتری در شرایط شبیه‏ سازی شده معده
2. بکارگیری لاکتوباسیلوس روتری در تهیه نان پروبیوتیک بخش 1: ارزیابی فرآیند ریزپوشانی به روش بسترشناور بر زنده ‏مانی لاکتوباسیلوس روتری در شرایط شبیه‏ سازی شده معده

لیلا زاغری؛ علیرضا بصیری؛ سمیه رحیمی؛ علی زنوزی

دوره 13، شماره 5 ، آذر و دی 1396، ، صفحه 844-857

http://dx.doi.org/10.22067/ifstrj.v1395i0.56856

چکیده
  کاهش زنده‏مانی باکتری‏های پروبیوتیک در طول فرآوری، نگهداری و هم‏چنین تحت تاثیر شرایط اسیدی معده، مهم‏ترین محدودیت در تولید فرآورده‏های پروبیوتیک به‌شمار می‏آیند. فناوری ریزپوشانی با محافظت از ...  بیشتر