آنالیز انرژی و اکسرژی در خشک کردن ورقه‌های پرتقال با روش اهمیک
1. آنالیز انرژی و اکسرژی در خشک کردن ورقه‌های پرتقال با روش اهمیک

محسن آزادبخت؛ محمد واحدی ترشیزی؛ فاطمه نوشاد؛ آرش رخبین

دوره 16، شماره 3 ، مرداد و شهریور 1399، ، صفحه 1-13

http://dx.doi.org/10.22067/ifstrj.v16i3.81125

چکیده
  در این تحقیق آنالیز انرژی و اکسرژی در خشک‌کن ماکروویو برای خشک کردن برش‌های پرتقال بررسی شده است که برای این تحقیق ابتدا پرتقال‌ها به‌صورت برش‌های با ضخامت 4 میلی‌متر بریده شده سپس با روش اهمیک در ...  بیشتر
بررسی تغییرات سفتی و بافت میوه گلابی در بارگذاری نیروهای مختلف و دوره‌های متفاوت انبارداری با شبکه عصبی مصنوعی
2. بررسی تغییرات سفتی و بافت میوه گلابی در بارگذاری نیروهای مختلف و دوره‌های متفاوت انبارداری با شبکه عصبی مصنوعی

محمد واحدی ترشیزی؛ محسن آزادبخت

دوره 15، شماره 6 ، بهمن و اسفند 1398، ، صفحه 113-132

http://dx.doi.org/10.22067/ifstrj.v15i6.75049

چکیده
  در این تحقیق به بررسی اثر نوع بارگذاری‌های دینامیکی و استاتیکی و دوره انبارداری بر میزان سفتی گلابی پرداخته شد. برای این کار ابتدا گلابی‌ها به سه گروه 27 تایی برای سه بارگذاری استاتیکی لبه نازک، استاتیکی ...  بیشتر
تعیین رابطه بین حجم و وزن میوه گلابی با میزان کبودی در اثر اعمال بار ضربه‌ای با استفاده از روش غیرمخرب سی‌تی ‌اسکن
3. تعیین رابطه بین حجم و وزن میوه گلابی با میزان کبودی در اثر اعمال بار ضربه‌ای با استفاده از روش غیرمخرب سی‌تی ‌اسکن

محسن آزادبخت؛ محمد جواد محمودی؛ محمد واحدی ترشیزی

دوره 15، شماره 2 ، خرداد و تیر 1398، ، صفحه 341-353

http://dx.doi.org/10.22067/ifstrj.v15i2.72354

چکیده
  ارزیابی کیفیت میوه‌ها و سبزیجات با استفاده از روش‌های غیرمخربی نظیر سی‌تی ‌اسکن از جمله پرکاربردترین روش‌های ارزیابی می‌باشد. لذا در این پژوهش، مقدار کوفتگی گلابی در اثر بارگذاری دینامیکی و ارتباط ...  بیشتر
Effect of pulsation period and microwave power on paddy drying
4. Effect of pulsation period and microwave power on paddy drying

حسن جعفری؛ داود کلانتری؛ محسن آزادبخت

دوره 13، شماره 6 ، بهمن و اسفند 1396، ، صفحه 92-104

http://dx.doi.org/10.22067/ifstrj.v1396i13.64195

چکیده
  In this study, the influence of different microwave powers (90, 270, and 450 W) and pulsation periods, i.e., On/Off times (30/60 and 30/120 ss-1) on drying rate and seed breakage of “Nemat” and “Hashemi” paddy varieties” was investigated. According to the results, the Midilli et al.'s model showed the best prediction accuracy for drying rate of the ...  بیشتر
Canola seeds losses during harvest using grain combine harvester as a function of thermal properties of canola unbroken pod
5. Canola seeds losses during harvest using grain combine harvester as a function of thermal properties of canola unbroken pod

احسان قجرجزی؛ محسن آزادبخت؛ فرشید قادری فر

دوره 13، شماره 3 ، مرداد و شهریور 1396، ، صفحه 55-65

http://dx.doi.org/10.22067/ifstrj.v1396i3.62905

چکیده
  The present study investigated the thermal properties of canola pods (thermal conductivity, specific heat, and thermal diffusivity), canola losses (natural losses, platform losses, and total combine harvester losses), and unbroken pods in three common canola varieties cultivated in the North of Iran (Hyola 420, Hyola 401, and Hyola 50) at three times of pre-harvest, ...  بیشتر