بررسی ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی ناگت مرغ تولید شده با آرد دانه تاج خروس
1. بررسی ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی ناگت مرغ تولید شده با آرد دانه تاج خروس

مریم تام سن؛ نفیسه سلطانی زاده؛ هاجر شکرچی زاده

دوره 14، شماره 5 ، آذر و دی 1397، ، صفحه 755-765

http://dx.doi.org/10.22067/ifstrj.v14i5.66321

چکیده
  ناگت مرغ محصولی است که آن را با پوشش سوخاری (لایه آرد، لعاب و آرد سوخاری) پوشانیده، پیش سرخ کرده و به‌صورت منجمد به بازار عرضه می‌کنند. هدف از تحقیق حاضر، جایگزینی آرد گندم با آرد تاج خروس به‌منظور کاهش ...  بیشتر